AKCJA "DEMOKRACJA" - wybory na przewodniczącego SU.

  Nasza szkoła to miejsce, gdzie kładziemy duży nacisk na rozwój samorządności uczniowskiej, gdzie każdy członek społeczności szkolnej
ma prawo głosu. Nic więc dziwnego, że jedną z dobrych praktyk stosowanych w naszej szkole są wybory na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
  W tym roku postanowiliśmy nieco zmienić ich formułę, tak by każdy uczeń miał okazje oddać swój głos i przy okazji mógł zgłębić zasady demokratycznych wyborów.
  Ostatnie tygodnie to wytężony czas pracy dla kandydatów ubiegających się o funkcję przewodniczącego SU. Spotkania z Panią dyrektor, kompletowanie list poparcia, wiece wyborczeto tylko niektóre zadania, którym musieli sprostać nasi kandydaci.
  Zwieńczeniem całej akcji był dzień 04.10.2021 r. kiedy to odbyły się wybory. W czasie całego dnia uczniowie oddawali głosy na swoich kandydatów, dając tym samym wyraz poparcia ich osoby i pomysłów jakie chcą wprowadzić w życie w ciągu bieżącego roku szkolnego.
  Po podliczeniu głosów komisja wyborcza ogłosiła oficjalne wyniki. Największą liczbę głosów otrzymała Roxana Surawska z klasy 8d, która od dziś może cieszyć się oficjalnym tytułem przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego. Na drugim i trzecim miejscu znaleźli się kolejno Maksymilian Jegliński z klasy 8d i Maja Moch z klasy 6b. Wszystkim serdecznie gratulujemy.
  Przy tej okazji warto również podkreślić, że uczniowie naszej szkoły spełnili swój obywatelski obowiązek i licznie stawili się na głosowanie. Egzamin z demokracji został zdany na 5.
 
NA GÓRĘ