Świetlica szkolna - organizacja pracy.

„Wychowanie dzieci - to w rzeczywistości twórcza praca kształtująca naszych następców”.
P. Callaway
Świetlica szkolna pełni znaczącą rolę w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych szkoły. Jest to ważna forma pomocy dziecku i rodzinie.
      Świetlica szkolna to miejsce szczególne. Czas od zakończenia zajęć obowiązkowych, do momentu odbioru dziecka ze świetlicy winien być przestrzenią, w której Uczniowi zapewnimy przestrzeń do rozwoju, do budowania relacji, do odnajdywania swoich talentów ale również do wypoczynku.
     W naszej szkole,świetlica- to miejsce uporządkowane, zaplanowane, przewidywalne i z całorocznym planem działania. Obok tych zadań kreujemy przestrzeń do rozwoju, tworzenia tego, co niezaplanowane i obserwowania tego, co nieprzewidywalne. Spoglądamy na świetlicę z perspektywy dziecka, które potrzebuje rozmowy, czasami ciszy i miejsca do rozwoju.
    W trosce o wszechstronny rozwój osobowości organizowane są w świetlicy szkolnej zajęcia tematyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka, wynikające z tygodniowego planu pracy oraz warsztaty nastawione na rozwój pasji, talentów ucznia i jego zainteresowań.
 
     W świetlicy organizujemy następujące rodzaje zajęć:
 •  zajęcia integracyjne (utrwalające umiejętności społeczne),
 • zajęcia manualno-plastyczne,
 • zajęcia czytelnicze (nastawione na samodzielne czytanie i słuchanie tekstu),
 • zajęcia z obszaru komunikacji interpersonalnej (kształtujące umiejętności swobodnej wypowiedzi i prezentowania swojego stanowiska na forum grupy, rozwiązania sytuacji problemowej),
 • zajęcia literacko-teatralne (pobudzające do ekspresji twórczej),
 • zajęcia muzyczne (pobudzające aktywność dziecka, jego wrażliwość),
 • zajęcia taneczno- ruchowe (kształtujące ekspresję ruchową),
 • zajęcia relaksacyjne i wyciszające (nastawione na redukcję stresu i napięcia),
 • edukacyjne (umożliwiające doświadczania świata, pogłębianie zasobów wiedzy, kształtujące umiejętności myślenia abstrakcyjnego),
 • socjoterapeutyczne (wspomagające dzieci w rozwoju, przyjmowaniu i rozumieniu rzeczywistości),
 • zajęcia na terenie boisk szkolnych, hali sportowej - gra w piłkę, zabawy ruchowe.
 
 
DZIENNY PLAN ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH
Pracę w świetlicy szkolnej rozpoczynamy od godziny 7.00. Pod naszą opieką znajduje się obecnie 125 uczniów SP 2 . Dzieci uczą się w systemie dwuzmianowym, więc w takim czasie - do godziny 16.00 pracuje również świetlica szkolna.  Po rannych zajęciach, uczniowie „pierwszej” zmiany rozpoczynają edukację od godziny 11.30, natomiast „druga” zmiana uczniów po zakończonych zajęciach w klasach z nauczycielami - zazwyczaj jest to godzina 11.30 rozpoczyna zajęcia w świetlicy. Ponadto:
 • pomiędzy godziną 11.00 a 12.00 dzieci jedzą obiad,
 • od godziny 12.00 do 13.30 uczestniczą w zajęciach tematycznych powadzonych przez nauczycieli świetlicy,
 • pomiędzy godziną 13.30  - 14.30 uczestniczą w grach sportowych na boisku szkolnym (jeśli pogoda sprzyja wyjściu) lub hali sportowej,
 • od godziny 14.30 do 15.00 odrabiają zadania domowe,
 • od godziny 15.00 do zakończenia pracy świetlicy (do godziny 16.00) dzieci uczestniczą w zabawach dowolnych (zabawy konstrukcyjne, gry planszowe, zabawy w kącikach zainteresowań, rysowanie, kolorowanie, zajęcia ruchowe, zajęcia relaksacyjne, czytanie bajek, słuchanie muzyki, zabawy integracyjne, zabawy ruchowe, zajęcia relaksacyjne).
 • a na bieżąco po skończonych zabawach dzieci dbają o porządek.
 
     Poprzez zajęcia tematyczne chcemy, aby dzieci rozwijały się zgodnie z naszą misją i wizją szkoły w wartościach, których tak bardzo potrzebują młodzi ludzie.
NA GÓRĘ