"Jesteśmy za kulturą w Sieci"

Uczniowie klas VII i VIII wzięli udział w akcji promującej postawy wolne od cyberprzemocy i przeciwstawiające się mowie nienawiści szerzonej w Internecie.  Inicjatorami akcji był pedagog szkolny wraz z przedstawicielem policji KPP w Grajewie p.Grażyna Rodzeń. Uczniom zorganizowano 3h cykl zajęć poświęconych powyższej tematyce. Dopełnieniem omawianej problematyki była praca twórcza uczestników polegająca na opracowaniu autorskich haseł wyrażających protest przeciwko cyberprzemocy. Z najciekawszych przygotowano gazetkę ustawioną na najbardziej uczęszczanym korytarzu szkolnym, w taki sposób by jej treści dotarły do licznego grona uczniów. 
--
Beata Kasiak
NA GÓRĘ