Dzień Indianina

   Stworzyliśmy przy naszej szkole wioskę indiańską z prawdziwego zdarzenia. 22 maja dzieciaki z 6 oddziałów przedszkolnych przygotowując wcześniej tipi oraz totem grupy przebrało się za Indian i tego dnia było jednym wielkim, liczącym 150 osób, plemieniem. W programie były wspólne zabawy, zdobywanie sprawności, malowanie, rysowanie kredą, wspólne tańce, zaklinanie deszczu z szamanem, granie na instrumentach oraz spacer.
 
NA GÓRĘ