KOMUNIKAT

Od 6 maja 2020 r.otwieramy oddziały przedszkolne, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Z opieki w oddziałach przedszkolnych korzystają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19.

Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej.

Jednocześnie prosimy o jak najszybsze zadeklarowanie potrzeby opieki przedszkola nad dzieckiem (wtorek, 07.05. 2020 r. godz. 10.00).

Gdyby rodzic zdecydował o powrocie dziecka do oddziału przedszkolnego w późniejszym terminie, zobowiązany jest do powiadomienia o tym dyrektora szkoły najpóźniej 3 dni robocze przed planowanym powrotem dziecka.

Prosimy o zapoznanie się i wypełnienie oświadczenia i ankiety.

 

NA GÓRĘ