List do Mikołaja - wyniki konkursu.

W grudniu 2020 roku dla uczniów klas 4-8 SP został zorganizowany konkurs pt. "A LETTER TO SANTA – LIST DO MIKOŁAJA".

Celem konkursu było zachęcenie uczniów do zredagowania wypowiedzi pisemnej w formie listu w języku angielskim.

List m zawierać stosowną treść,  rysunki lub zdjęcia wymarzonych prezentów oraz atrakcyjną szatę graficzną,  Należało przestrzegać właściwej formy listu: przywitanie, wstęp, pozdrowienia na koniec itp.

Do konkursu przystąpiło 12 uczniów. Wyróżnione 6  prac uczniów zostało nagodzonych oceną celującą i bardzo dobrą z języka angielskiego. Zwycięzcami konkursu są: 1. Aleks Wszeborowski 6c, 2. Amelia Sieniła 7c, 3. Adam Miklaszewski 6c.

Najładniejsze prace są zaprezentowane na wystawie online w aplikacji padlet:

https://padlet.com/gajdzinskarenata1/uk26ex5v8fhbrfyd

 

Organizator

NA GÓRĘ