"Ponadnarodowa mobilność uczniów" - wyjazd na Litwę (fotorelacja cz.2)

Wyjazd na Litwę w ramach projektu "Pondnarodowa mobilność uczniów" pod nazwą przedsięwzięcia "Aktywne ciało, Otwarty umysł!"
 
NA GÓRĘ