Konkurs bożonarodzeniowy "Najładniejsze witraż"

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GRAJEWIE ODDZIAŁ DLA DZIECI

 

zaprasza klas I-VIII do wzięcia udziału w bożonarodzeniowym konkursie plastycznym na „Najładniejszy witraż”. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie oryginalnego witrażu okiennego jako dekoracji świątecznej.

 

Cele konkursu:

kształtowanie dziecięcej wyobraźni

wypracowanie w dzieciach zmysłu estetycznego

rozwijanie zainteresowań plastycznych

doskonalenie umiejętności manualnych

 

Warunki uczestnictwa: zgłoszenie swojego uczestnictwa w Oddziale dla Dzieci MBP w Grajewie lub pod numerem telefonu 86 211 92 11 praca ma być wykonana w formie wycinanki, z użyciem papieru, bibuły lub krepiny. Można użyć elementów ozdobnych, takich jak brokat, cekiny i tym podobne. Witraż ma mieć format A4 do każdej pracy powinny być dołączone następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek, nazwę klasy i szkoły oraz numer telefonu

zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz publikację zdjęć na FB i stronie internetowej Biblioteki prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-IV i V-VIII prace będzie można odebrać w Oddziale dla Dzieci MBP po rozstrzygnięciu konkursu

 

Kryteria oceny:

zgodność z tematem

oryginalność pracy

ogólna estetyka pracy

technika wykonania

samodzielność

 

Oceny prac dokona Komisja powołana przez Organizatora konkursu

 

Terminy: prace należy złożyć do dnia 17 grudnia 2021 r. w Oddziale dla Dzieci MBP w Grajewie na Osiedlu Broniewskiego 3 podsumowanie konkursu i wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się 30 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 14.00 w Centrum Młodego Czytelnika na Osiedlu Broniewskiego 3 w Grajewie.

Wyniki konkursu oraz zdjęcia wszystkich prac zostaną opublikowane na stronach internetowych miasta oraz Biblioteki

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy dobrej zabawy podczas tworzenia prac!

 

 

 

 

NA GÓRĘ