Warsztaty dla rodziców w „Dwójce”

W naszej szkole obyły się warsztaty dla rodziców, które poprowadziła terapeutka uzależnień z Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych w Białymstoku p. Elżbieta Powichrowska.

  Spotkanie poświęcone było przyczynom i sposobom zapobiegania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży oraz formom pomocy młodzieży eksperymentującej i uzależnionej od alkoholu, narkotyków, komputera, dopalaczy, Internetu. Powyższa tematyka wzbudziła duże zainteresowanie wśród rodziców o czym świadczyła wysoka frekwencja oraz indywidualne pytania zgromadzonych do terapeutki bezpośrednio po spotkaniu. Warsztaty zorganizowano dzięki inicjatywie oraz wsparciu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grajewie. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym również uda się zorganizować tego typu warsztaty – tym razem i dla rodziców i dla uczniów.   

 

 

NA GÓRĘ