Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 

Projekty edukacyjne zrealizowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

W naszej szkole, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa wszyscy uczniowie klas I –VII szkoły podstawowej i II–III gimnazjum pod kierunkiem wychowawców i polonistów realizowali projekty edukacyjne rozwijające zainteresowania czytelnicze uczniów.

”Świat książki według VII a” - celem projektu było zachęcenie dzieci do czytania książek. Uczniowie czytali swoje ulubione bajki przedszkolakom. Wykonali komiks na podstawie bajki "Czerwony Kapturek". Napisali kilka wierszy dla dzieci. Ze wszystkich materiałów, które zebrała klasa wykonali jedną wielką książkę.

"Zwyczaje bożonarodzeniowe w naszym kraju" -uczniowie klasy II b wzbogacili wiedzę na temat polskich zwyczajów bożonarodzeniowych. We współpracy ze szkolną oraz miejską biblioteką zgromadzili właściwy księgozbiór. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela i rodziców opracowali stroje i scenografię, nauczyli się swoich ról i kolęd. Jasełka wystawiono zaproszonym gościom, rodzicom, rodzeństwu oraz nauczycielom uczącym i współpracującym z klasą.

"W krainie wierszy Jana Brzechwy i bajek z mojego dzieciństwa" - uczniowie klasy VI d zorganizowali spotkania w grupach przedszkolnych. W ciekawy i zabawny sposób przedstawili dzieciom twórczość znanego poety, czytali ulubione bajki ze swego dzieciństwa.Przygotowali konkursy  związane z prezentowanymi utworami. Miłym elementem spotkań były zabawy integracyjne, kolorowanie ulubionych bohaterów, układanie puzzli tematycznych przygotowanych przez szóstoklasistów.

 " Z książką za pan brat" to temat projektu klasy V b. Uczniowie prezentowali  na forum klasy swoje ulubione książki, zachęcając wszystkich do ich przeczytania. Wykonali ilustracje do swoich książek, z których został stworzony klasowy album czytelniczy na gazetkę ścienną. Został wyznaczony „kącik klasowy - czytelnika"  z książek własnej biblioteczki. Opracowano w formie pisemnej zalety i korzyści płynące z czytania.

"W krainie baśni Andersena" - głównym celem projektu było zapoznanie uczniów kl. III d z życiem i twórczością najsłynniejszego duńskiego baśniopisarza. Uczniowie poprzez słuchanie czytanych przez nauczyciela i rodziców baśni, samodzielne czytanie, oglądanie filmowych adaptacji oraz prezentacji multimedialnej poznali twórczość Andersena. Zorganizowana została wystawa książek baśniopisarza oraz wystawa prac plastycznych ilustrujących poznane opowieści. Podsumowaniem projektu był klasowy konkurs po hasłem "Czy znasz baśnie Andersen?"

 "Okładka do książki" -zadaniem dzieci z klasy IIa było wybranie i wypożyczenie książki, która je bardzo zaciekawiła. Okazało się, że uczniowie wypożyczają książki, które mają ciekawą okładkę i piękne ilustracje.  W ramach projektu  dzieci wykonały własne okładki, które miały zaciekawić innych czytelników do wypożyczenia danej książki. Dzieciom bardzo podobały się takie twórcze zajęcia.

"Mój ulubiony autor. Moja ulubiona książka" - to temat projektu uczniów klasy  VI b. W ramach projektu uczniowie wykonali album, który zawiera ulubionych autorów i interesujące książki. Dodatkowo wykonali plakat ph. "Książka mój przyjaciel". Podczas zajęć uczniowie prezentowali swoje zainteresowania czytelnicze.„Czytam więc jestem” w ramach projektu uczniowie klasy IV c postanowili zorganizować akcję promującą czytanie książek. W kilku grupach wykonali plakaty, które wywiesili na korytarzuszkolnym. Zawarte na nich hasła  i rysunki z pewnością zachęciły, szczególnie młodsze dzieci, do odwiedzenia biblioteki.

„Mały pisarz, mała poetka” –  celem projektu zrealizowanego przez uczniów klasy III c było rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności tworzenia własnej literatury. Poznali zalety i uroki wynikające z samodzielnego tworzenia krótkich form literackich.„Kto czyta książki, żyje podwójnie”- to temat projektu klasy IV e. Uczniowie nabyli umiejętność rozwijania zainteresowań czytelniczych oraz odkryli potęgę czytania ze zrozumieniem. Został przeprowadzony konkurs czytelniczy „ Jaka to baśń?”. Wykonano gazetkę pt. „Warto przeczytać” oraz „Kącik przechodniej książki” (wymiana prywatnych książek między uczniami).  „Czy to grube czy to chude – książki dobre są na nudę” pod tym hasłem uczniowie z klasy V a promowali swoje ulubione książki. W wyniku podjętych działań uczniowie: zainteresowali się niektórymi książkami, dostrzegli zalety i korzyści czytania książek oraz częściej wypożyczali książki z biblioteki.Projekt „Poeci chcą albo uczyć, albo bawić” zrealizowany został przez uczniów klasy VI c. Celem projektu było rozbudzenie potrzeby tworzenia tekstów o walorach estetycznych i podejmowanie samodzielnych prób literackich. Uczniowie prezentowali swoje teksty młodszym koleżankom i kolegom.  Uczniowie klasy VII b zrealizowali projekt „Czytanie uczy, bawi, zachwyca”. Efektem ich pracy było wystawienie bajki pt. „ Poplątane bajki” oraz tworzenie bazy wizualnej zachęcającej do czytania – czytelnicze rymowanki. Odbiorcą projektu  „Czytaj, opowiadaj, oglądaj – w krainie bajek” zrealizowanego przez uczniów klasy VII c były dzieci z grupy przedszkolnej „Delfinki”. Celem było rozwijanie wyobraźni oraz inspirowanie do wyrażania treści w formie ekspresji ruchowej. Wprowadzanie dzieci w świat literatury, budzenie zaciekawienia książką przez zabawy literacko-teatralne i plastyczne oraz integrowanie grupy poprzez wspólną naukę, pracę i zabawę – to cele projektu „Spotkanie z bajką” uczniów klasy I a. Wykonywali oni ilustracje do przeczytanych bajek, wyrażali gestem i ruchem ichtreść, umieszczali własne książeczki w kącikuczytelniczym.  „Od deski do deski – klasowy kącik czytelniczy” to projekt uczniów klasy Ib. Celem projektu było rozwijanie czytelnictwa, wdrażanie do korzystania z biblioteki szkolnej, zapoznanie ze zbiorami biblioteki miejskiej oraz zaznajomienie z tytułami czasopism dziecięcych. Tematem projektu uczniów klasy I c była książka Charlesa Perrault „Kot w butach”. Przy wsparciu nauczyciela opracowali scenki, ułożyli dialogi oraz wykonali samodzielnie kukiełki. Zaprezentowali kolegom inscenizację. Czytamy i inscenizujemy ulubione bajki”  to temat projektu klasy II c. Celem projektu było rozwijanie zainteresowań teatralnych, zdolności aktorskich i plastycznych. Uczniowie samodzielnie wykonali sylwetki różnych postaci - najładniejsze zostały wykorzystane w przedstawieniu. Odbiorcami bajki były przedszkolaki z grupy 0 b. Przeprowadzeniem konkursu znajomości lektur  zakończył się projekt uczniów klasy III e pt. „Nasze przygody z lekturą”.Uczniowie doskonalili technikę czytania, rozwiązywali krzyżówki i odgadywali zagadki w celu utrwalenia tytułów lektur i ich autorów.     

 Projekt „Przygoda z książką” zrealizowany przez uczniów klasy IV d miał na celu promowanie czytelnictwa. Podczas wizyty w bibliotece, uczniowie oprócz literatury pięknej poznali ciekawe książki z literatury  popularnonaukowej. Promowali swoje ulubione książki poprzez wykonanie ilustracji ich bohatera.   Po realizacji projektu nastąpił wzrost zainteresowania książką. Wynikiem projektu „W krainie bajek i baśni” uczniów klasy III b była inscenizacja zaprezentowana dzieciom klasy zerowej. Realizacja projektu polegała na stosowaniu różnorodnych metod pracy: słownych (praca z książką) i aktywizujących (drama, prezentacja).W trakcie projektu „Baśnie, które lubimy – H. Ch. Andersena” uczniowie klasy III a zapoznali się z postacią pisarza, czytali jego baśnie w klasie, w domu oraz z rodzicami. Uczestniczyli w klasowym konkursie opowiadania baśni pt. „Moja ulubiona baśń Andersena”. Uczniowie zaprojektowali również okładki do ulubionej baśni. Klasa IV a zrealizowała projekt „Nasze ulubione książki”. Celem projektu było: nabywanie umiejętności opowiadania o ulubionych książkach, aby zachęcić  do ich przeczytania, kształtowanie umiejętność uważnego słuchania, rozwijanie wyobraźni i twórczości plastycznej oraz umiejętność pracy w zespole. Uczniowie klasy V c w ramach projektu „Nasza ulubiona książka” wykonali ilustrowany katalog książek. W ten sposób zachęcali uczniów klas młodszych do  obcowania z literaturą.   „Opowieść wigilijna naszą ulubioną książką” - to temat projektu uczniów klasy VI a. Dzieci zapoznały się z treścią książki, a następnie wypowiadały się na jej temat. Obejrzały  ekranizację powieści podczas klasowej wigilii. W wyniku realizacji projektu „Moje ulubione książki” przez uczniowie klasy IV b wzrosła ilość wypożyczonych książek w bibliotece szkolnej i miejskiej.  Dzieci wymieniali opinie na temat przeczytanych książek, promowali ciekawe literaturę popularnonaukową.  „Czytajmy lektury- to nie boli" celem projektu było rozbudzanie potrzeb czytelniczych, rozwijanie i kierowanie zainteresowaniami literackimi uczniów oraz zachęcanie ich do czytania.  "Kto czyta  książki, żyje podwójnie" projekt miał na celu stymulowanie rozwoju zainteresowań czytelniczych i rozbudzanie potrzeb kontaktu z książką. Uczniowie podczas realizacji prezentowali swoje  ulubione książki, pisali opowiadania, odbył się konkurs pt. „Jaka to baśń?”  W ramach projektu „ Poczytajmy” uczniowie spotykali się  z przedszkolakami. Czytali mi swoje ulubione książki. Zachęcali  przedszkolaków do czytania książek razem z rodzicami.   „W jakim celu czytamy i przedstawiamy bajki młodszym pokoleniom?” celem projektu byłouświadamianie roli czytania w życiu dzieci.  Zachęcenie do głośnego czytania małym dzieciom. Głośne czytanie bajek z wykorzystaniem elementów żywego słowa.  Celem projektu „ Książka moim przyjacielem” było kształtowanie zainteresowań czytelniczych oraz integrowanie grupy poprzez wspólną zabawę i pracę.Uczniowie wykonali plakaty nt. „Książka może być alternatywą spędzania wolnego czasu”.  "Noc Halloween z książką" podczas zabawy pojawiły się elementy czytelnictwa. W czasie występów rozstrzygnięto konkurs na najbardziej przerażającą książkę, na podstawie której nakręcono obejrzany film. Uczniowie w grupach mieli zadanie wykonać plakat związany z tytułami, bohaterami wybranych książek oraz przebrać się za wybrane postacie i  wykonać krótką inscenizację.

 

 

NA GÓRĘ