Zadania z elektryczności

Zadanie 1. Opór elektryczny.

Jakie napięcie panuje pomiędzy końcami opornika o oporze 4Ω, jeśli w ciągu 10 min przepływa przez niego ładunek 180 C?

krok 1. Analiza zadania

związek między napięciem i oporem elektrycznym określony jest w prawie Ohma

 

 

krok 2. Wypisanie danych i szukanych.

Dane:                                                                      Szukane

R= 4 Ω                                                                     U = ?

t= 10 min

Q= 180 C

krok 3. Zamiana jednostki czasu na podstawową

10 min = 10 * 60s =600s

krok 4. Wypisanie wzoru na prawo Ohma.

    I= U/R 

krok 5. Przekształcenie wzoru i wyznaczenie U

I= U/R  obie strony równania mnożymy przez mianownik

I*R = U*R/R po prawej stronie R się skraca i otrzymujemy 

U= I*R

krok 6. Wypisanie wzoru na natężenie prądu. 

Do obliczenia napięcia potrzebne jest natężenie prądu, które wyznaczymy ze wzoru definicyjnego

I=Q/t   teraz można obliczyć natężenie i wstawić do wzoru na napięcie, lub przekształcać dalej

krok 7.  Podstawienie wzoru na natężenie prądu do wzoru na napięcie

U= Q*R/t

krok 8. Można wykonać działanie na jednostkach

U= [1C*1Ω/1s] = [1C/1s *1V/1A]= [1A*1V/1A]= [1V]

krok 9. Podstawienie danych z jednostkami

U= 180C*4Ω/600s = 1,2 V 

NA GÓRĘ