Andrzejki

Pod koniec listopada we wszystkich grupach przedszkolnych odbyły się Andrzejki.

 Zgodnie z tradycją odbyły wróżby, tańce i zabawy ruchowe oraz wspólny  poczęstunek przygotowany przez rodziców. Dwie grupy sześciolatków „A” i „B” bawili się wspólnie z uczniami klas I-III, dla których wspólna zabawę taneczną i oprawę muzyczną przygotowali starsi uczniowie. Podczas zabaw andrzejkowych  przedszkolakom dopisywał humor i wszyscy bawili się świetnie.

NA GÓRĘ