Zajęcia informatyczne pięciolatków

Zajęcia informatyczne prowadzone w ramach projektu „Nie zgubić talentu” w grupie dzieci 5-letnich cieszą się dużym zainteresowaniem.

 Od października do końca grudnia 2018r. przeprowadzono 10 zajęć.  Były one  prowadzone zgodnie z tematyką zawartą w przygotowanym programie. Podczas tych zajęć zapoznano dzieci z podstawowymi zasadami pracy przy komputerze, z elementami składowymi komputera, narzędziami edytora grafiki „Paint” takimi jak pędzel, wypełnianie kolorem i gumką. Dzieci chętnie tworzyły rysunki w tym programie oraz doskonaliły swoje umiejętności w posługiwaniu się myszką. Zapoznały się również z programem edukacyjnym „Zabawy z komputerem” oraz ze stroną internetową „Kolorowanki online. Wielka księga kolorowanek”.

Agnieszka Sokołowska

 

 

NA GÓRĘ