Zajęcia przyrodnicze

Na kolejnych zajęciach w ramach projektu „Nie zgubić talentu”, dzieci dowiedziały się w jaki sposób krąży woda w przyrodzie i że głównym czynnikiem sprawczym  krążenia wody jest energia Słońca, którego ciepło  powoduje parowanie  wody . W tym celu wykonały doświadczenie wykorzystując do tego celu specjalną makietę. 

Następne zajęcia poświęcone były obserwacjom mikroskopowym. Dzieci poznały mikroskop jego budowę i zastosowanie. Prowadziły obserwacje różnych preparatów, mogły zobaczyć jak wyglądają w powiększeniu m.in.. witaminy, tkanki roślin i zwierząt, preparaty medyczne,  oraz własna skóra na ręce.

Przedszkolaki dowiedziały się też co to jest wulkan  i prowadziły obserwacje wytwarzania się gazów. Do tego celu wykorzystany został ocet, soda, płyn do naczyń i czerwony barwnik.  Gdy zmieszaliśmy ocet z sodą oczyszczoną powstał gaz zwany dwutlenkiem węgla, stworzył on w occie bąbelki gazu, które reagowały z płynem do naczyń. Powstało przy tym tak dużo piany, że wydostawała się ona na zewnątrz tworząc „lawę”.

 Zmiany zachodzące w przyrodzie były kolejnym zagadnieniem poznanym przez dzieci. Wykorzystując charakterystyczne symbole dla danej pory roku, przedszkolaki zrobiły kalendarz pór roku, wyodrębniając wiosnę, lato, jesień i zimę. Ułożyły też puzzle „Cztery pory roku”  i omówiły cechy charakterystyczne dla każdej z nich. Kształtowały umiejętność dostrzegania regularności i następstw pór roku.

Świat natury i zmiany zachodzące w przyrodzie dzieci poznawały wykorzystując gry edukacyjne. Na ich podstawie uczyły  sie nazw zwierząt i  słownictwa  z nimi związanego, nazw pór roku oraz przyporządkowania rożnych czynności odpowiednim porom dnia. Gry i zabawy zawarte w zestawie pomagały kształtować i rozwijać zainteresowania przyrodnicze.

 

 

NA GÓRĘ