5-latki - sprawozdanie

Informacja podsumowująca efekty udziału dzieci w zajęciach 
rozwijających zainteresowania dzieci szczególnie uzdolnionych matematycznie
w Oddziałach Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie 
w ramach projektu:
„Nie zgubić talentu – rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci 
z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2
 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie”

 

Okres sprawozdawczy: 01.01.2019 r. – 31.03.2019 r.

Z Programu zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania dzieci szczególnie uzdolnionych matematycznie w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 Grajewie.

5-latki

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu po sześćdziesiąt minut. W okresie sprawozdawczym zrealizowano łącznie 11 godzin zajęć ( w styczniu 4, w lutym 3, w marcu 4). Celem zajęć było rozwijanie kompetencji matematycznych. Były zgodnie realizowane z tematyką zawartą w przygotowanym programie. Tematyka obejmowała „Przyczyna i skutek”, „Przewidywanie następstw”. Następnie nabywanie umiejętności konstrukcyjnych i manipulowanie z wykorzystaniem różnych kształtów i figur geometrycznych.Nabywanie umiejętności określania i dokonywania pomiaru, wielkości, ciężaru.

W czasie zajęć dzieci zapoznały się z dostrzeganiem zależności pomiędzy skutkiem a przyczyną, układaniem rytmu figur geometrycznych, z rodzajami wag i ich rolą w określaniu ciężaru przedmiotów, eksperymentowały z wagą.

Podczas zajęć dzieci miały możliwość poszerzania i pogłębiania wiadomości i umiejętności matematycznych, rozwijały pomysłowość w myśleniu i działaniu. Dobór zadań sprzyjał samodzielnemu i logicznemu myśleniu, a także rozwijał ich zdolności i ich zainteresowania. Zajęcia w ramach projektu prowadzono w sposób interesujący z wykorzystaniem gotowych pomocy matematycznych jak i wykonywanych własnoręcznie.

Większość dzieci aktywnie uczestniczyła w zajęciach. Dzieci chętnie współpracowały z nauczycielem, brały udział w  proponowanych zabawach.

NA GÓRĘ