SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z PRZYRODY- trzylatki

TEMAT: Cztery pory roku

GRUPA WIEKOWA:  3 latki

PROWADZĄCA: Dorota Organek

CELE OGÓLNE:

Utrwalenie charakterystycznych cech pór roku;

Kształtowanie umiejętności dostrzegania regularności i następstw pór roku;

Umożliwienie dzieciom ekspresji, spostrzeżeń i przeżyć w różnych formach działalności;

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

 Uważnie słucha wiersza;

Zna nazwy pór roku;

Określa charakterystyczne cechy pór roku;

Przyporządkowuje kolor do danej pory roku;

Zgodnie współdziała w zabawie i sytuacjach zadaniowych;

Chętnie odpowiada na pytania zadawane przez nauczyciela.

METODY:

- rozmowa

- obserwacja

- praktycznego działania

 

FORMY:

- grupowa

- indywidualna

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Chusta animacyjna, brystol, kartki A4 w czterech kolorach symbolizujących pory roku                            z narysowanym drzewami , symbole z kolorowego papieru ( kolorowe liście, jabłka, płatki śniegu, kwiatki) , puzzle „Cztery pory roku” , płyta CD.

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

1.Wysłuchanie wiersza Cz. Janczarskiego „Roczek”.        

Przyszła do nas wiosna w kolorowych kwiatach.
Przyleciały ptaki z dalekiego świata.
Dobrze, że jest wiosna, wiosna cieszy nas.
Słonko grzeje mocno, już na lato czas.

Przyszło do nas lato i pogodą darzy,
budujemy zamki na słonecznej plaży.
Dobrze, że jest lato, lato cieszy nas.
Rumienią się jabłka, już na jesień czas.

Przyszła do nas jesień, borowiki rosną,
pękają kasztany, co tu kwitły wiosną!
Dobrze, że jest jesień, jesień cieszy nas.
Płyną ciężkie chmury, już na zimę czas.

Przyszła do nas zima, śnieg przyprószył pole.
Pędzą z górki sanki i już są na dole.
Dobrze, że jest zima, chociaż mroźna, zła.
Dobrze, że ten roczek cztery pory ma.

 

 

Rozmowa na temat treści wiersza. Określanie liczby pór roku, podanie nazw poszczególnych

pór roku i ich charakterystycznych cech.

 

2.„Kalendarz pór roku” - praca plastyczna.

Dzieci otrzymują kartki w czterech kolorach zielonym, żółtym, czerwonym, niebieskim oraz symbole pór roku. Zadaniem dzieci jest naklejenie na drzewach symboli charakterystycznych dla  wiosny, lata, jesieni i zimy. Następnie przyklejają kartki z ozdobionymi drzewami na arkusz brystolu w kolejności następstw pór roku.

 

3.„ Kolory pór roku” - zabawa dydaktyczna.
Nauczyciel rozkłada na podłodze chustę animacyjną. W czasie trwania muzyki dzieci biegają swobodnie, a gdy muzyka cichnie nauczyciel mówi nazwę dowolnej pory roku. Zadaniem dzieci jest ustawienie się na kolorze, który symbolizuje tę porę roku.

 

4. „Cztery pory roku” – puzzle.

Dzieci układają puzzle, a następnie wypowiadają się,  którą porę roku lubią najbardziej i dlaczego.

NA GÓRĘ