Piknik Przedszkolaka

Piknik Przedszkolaka

w Szkole Podstawowej nr 2 im. A. Mickiewicza w Grajewie

 
25.05.2019 r.  w Szkole Podstawowej nr 2 w Grajewie odbył się 3  Piknik Przedszkolaka. Został zorganizowany z okazji Dnia Rodziny przez dyrekcję i nauczycieli oddziałów przedszkolnych. Celami uroczystości była:  integracja społeczności przedszkolnej, promocja placówki oraz prezentacja zdolności wokalnych i umiejętności przedszkolaków w zakresie posługiwania się językiem angielskim. Honorowy patronat nad imprezą objął Burmistrz Miasta Grajewo – Dariusz Latarowski. Do organizacji włączyli się również rodzice przygotowując słodki bufet. 
0 godz. 15 wszyscy zebrali się na dziedzińcu szkoły, aby móc skorzystać z warunków jakie mają do dyspozycji przedszkolaki - dwóch placów zabaw: małego i dużego czyli przeznaczonych dla dzieci młodszych i starszych. Jeden z nich ostatnio został przebudowany przy pomocy środków z funduszu Rady Rodziców szkoły oraz dofinansowany z fundacji „Muszkieterowie” sieci sklepów Intermarche. Dzieci ze swoimi rodzicami mogli podziwiać kwiaty i warzywa rosnące w przedszkolnych ogródkach. Uczniowie klasy VII „a” prowadzili loterię fantową i malowali twarze dzieciom. 
Na początku odbyły się wspólne zabawy integracyjno-taneczne na boisku szkolnym prowadzone przez absolwentki szkoły Klaudię i Patrycję oraz Panią Dyrektor Barbarę Ciszewską. Dalsza część imprezy upłynęła na prezentacji poszczególnych grup przedszkolnych na scenie. Dzieci przedstawiły piosenkę dedykowaną rodzicom oraz zabawę ruchową             w języku angielskim. Prezentacje były związane z całorocznymi działaniami przedszkola          w zakresie rozwijania różnych zainteresowań dzieci. W trakcie obecnego roku szkolnego       w naszym przedszkolu szczególny nacisk kładziony był na edukację w zakresie języka angielskiego. W oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego we wszystkich grupach odbywały się zajęcia z języka angielskiego. Prowadzona była innowacja pedagogiczna „Young English Champions” , w ramach której dzieci sześcioletnie miały zwiększoną liczbę godzin zajęć z języka angielskiego w wymiarze 4 godzin tygodniowo. Autorski program był prowadzony przez nauczycielki języka angielskiego: Katarzynę Kowalczyk i Urszulę Kurzątkowską. W ramach realizacji projektu unijnego „Nie zgubić talentu” obywały się zajęcia dodatkowe    z języka angielskiego dla dzieci pięcioletnich. Dzieci w różnych grupach wiekowych miały również możliwość wszechstronnego rozwijania swoich zdolności i umiejętności podczas różnego rodzaju zajęć: matematycznych, przyrodniczych, informatycznych oraz kreatywnych z zakresu rozbudzania umiejętności muzyczno-ruchowych oraz plastyczno-technicznych.
W trakcie piknikowych występów dzieci przekazały dużo dobrej energii i wprawiły wszystkich w dobry nastrój. Ponadto wykazały się odwagą i pełnym profesjonalizmem scenicznym występując chętnie i z uśmiechem na twarzy. Następnie każde dziecko wręczyło swoim rodzicom własnoręcznie wykonany upominek. Podsumowaniem pikniku była wspólnie zaśpiewna piosenka przez wszystkich sześciolatków oraz malowanie kredą na chodniku fantazyjnych rysunków.
 
NA GÓRĘ