Sprawozdanie z realizacji projektu 4-latki

Informacja podsumowująca efekty udziału dzieci w zajęciach 
rozwijających zainteresowania dzieci szczególnie uzdolnionych przyrodniczo
w Oddziałach Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Grajewie 
w ramach projektu:
„Nie zgubić talentu – rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci 
z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2
 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie”

 

Okres sprawozdawczy: 01.01.2019 r. – 31.03.2019 r.

Do zajęć zakwalifikowano  8 dzieci (4 dziewczynek i 4 chłopców)wykazujących uzdolnienia przyrodnicze. Jest to grupa dzieci czteroletnich.

Celem zajęć jest:

 • rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym światem przyrody
 • poznanie prostych zjawisk przyrodniczo-fizycznych poprzez samodzielne próby przeprowadzanie prostych doświadczeń pod okiem nauczyciela
 • nauczenie ich prowadzenia obserwacji
 • wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów i zjawisk przyrodniczych
 • odkrywanie piękna i złożoności środowiska przyrodniczego
 • kształtowanie postaw proekologicznych w różnych sytuacjach
 • wzbogacanie słownika dziecięcego o nowe pojęcia

 W okresie sprawozdawczym zrealizowano  łącznie 10 godzin zajęć. Zajęcia odbywały się w sali przedszkolnej 1 raz w tygodniu po 60 minut. Zajęcia były realizowane zgodnie z tematyką zawartą w przygotowanym programie. Tematyka zajęć obejmowała:

 • Świat natury i zmiany zachodzące w przyrodzie
 • Skąd pochodzi pożywienie
 • Filtrowanie wody i innych cieczy
 • ,,Wulkan” –badanie wytwarzania gazów
 • Pobudzanie wyobraźni ,,Mali architekci” – zabawy konstrukcyjne
 • ,,Pienisty potwór” – badanie właściwości gazów
 • Co pływa co tonie? – wykonanie doświadczenia i próba odpowiedzi na pytanie ,, Jakie przedmioty nie toną?”
 • Pies naszym przyjacielem – opieka nad psem, zachowanie bezpieczeństwa w kontaktach z obcym psem.
 • Wiosna tuż, tuż… - obserwacja zmian, rozmowa kierowana na temat zwiastunów wiosny.
 • Mali odkrywcy poznają przyrodę – gry dydaktyczne.

                   Podczas zajęć dzieci miały  możliwość  poszerzania i pogłębiania wiadomości i umiejętności  przyrodniczych, rozwijały pomysłowość w myśleniu i działaniu. Dobór zadań sprzyjał  samodzielnemu i  logicznemu myśleniu, a także rozwijał ich zdolności i zainteresowania.

Zajęcia w ramach projektu prowadzono w sposób interesujący z wykorzystaniem różnorodnych pomocy i środków dydaktycznych. Większość przedszkolaków aktywnie uczestniczy w zajęciach. Dzieci chętnie współpracują z nauczycielem, biorą udział w proponowanych zabawach.

Opis działań uczestników zajęć przyrodniczych

W czasie zajęć przedszkolaki poznawały świat natury i zmiany zachodzące w przyrodzie wykorzystując gry edukacyjne. Uczyły nazw zwierząt i wzbogacały słownictwo z nimi związane; nazw pór roku oraz przyporządkowania różnych czynności odpowiednim porom dnia.  Zestaw gier i zabaw zawartych w zestawie pomagały kształtować i rozwijać zainteresowania przyrodnicze. Na kolejnych zajęciach dzieci dowiedziały się skąd pochodzi pożywienie. Klasyfikowały pożywienie według jego pochodzenia.  W tym celu przyporządkowały produkty żywnościowe do ich źródła pochodzenia, łączyły w pary. Nazywały produkty i próbowały opisać z czego zostały one wytworzone. Kolejnym zagadnieniem poznanym przez przedszkolaków było filtrowanie wody i innych cieczy. Dzieci dowiedziały się, że woda którą używamy, bardzo często ulega zabrudzeniu. Woda zanieczyszczona nie nadaje się do picia, jest niezdrowa dla ludzi, zwierząt oraz roślin. Bez wody jednak życie jest niemożliwe, ludzie wymyślili sposób jej oczyszczania – filtrowanie. Następnie dzieci zgodnie z instrukcją nauczyciela zmontowały zestaw do filtrowania wody i przeprowadziły doświadczenie. Porównywały próbki wody i cieczy przed oczyszczeniem i po ich filtrowaniu. W czasie zajęć przedszkolaki dowidział się, co to jest wulkan i prowadziły obserwacje wytwarzania gazów. W tym celu przeprowadzono doświadczenie, w czasie którego powstało tak dużo piany, ze wydostawała się ona na zewnątrz sztucznego wulkanu, tworząc ,, wulkan”. Zabawy konstrukcyjne są bardzo dobrym sposobem na pobudzanie wyobraźni małego człowieka. W tym celu wykorzystano zestaw ,, Mali architekci”. Oprócz wyobraźni dzieci usprawniały małą motorykę. Dzieci poznawały również i badały właściwości gazów podczas mieszania określonych substancji. Obserwowały powstającego ,, pienistego potwora” i dowiedziały się, że mieszanie różnych substancji może być bardzo niebezpieczne. Przedszkolaki szukały odpowiedzi na pytanie ,,Jakie przedmioty pływają, a jakie toną?” Wykonały doświadczenie kładąc na powierzchnię wody różne przedmioty i na podstawie obserwacji  próbowały udzielić odpowiedzi. Była to świetna zabawa. Na kolejnych zajęciach dzieci opowiadały o swoich czworonożnych pupilach. Dowiedziały się również o potrzebach psów i opiece nad nimi. Zwrócono uwagę  na zachowania dzieci wobec nieznanych psów i bezpieczeństwo. Dzieci próbowały odpowiedzieć na pytanie dlaczego ,,Psa nazywamy przyjacielem człowieka?” Na zakończenie zajęć uczestnicy malowali ,,czarodziejską wodą” psy i nadawali im imiona swoich pupili.  W przeddzień pierwszego dnia kalendarzowej wiosny, dzieci szukały oznak jej nadejścia, zwiastunów wiosny. Poznawały i nazywały pierwsze wiosenne kwiaty. Dowiedziały się, że niektóre gatunki kwiatów są pod ochroną. Czterolatki bardzo chętnie wykonały papierowe kwiaty – zwiastuny wiosny. Na kolejnych zajęciach przedszkolaki odkrywały świat przyrody wykorzystując do tego celu ,, Wielki zestaw małego odkrywcy - Przyroda.” Jest to zbiór gier edukacyjnych, które w przyjazny sposób wprowadziły dzieci w świat natury i zmian zachodzących w przyrodzie. Pomagają kształtować i rozwijać zainteresowania przyrodnicze u małych dzieci, wzbogacają ich zasób słów.   Były to dla uczestników  ciekawe doświadczenia, pełne emocji.

Zajęcia realizowane były zgodnie z autorskim programem opracowanym przez prowadzącego zajęcia. Prowadzony był dziennik zajęć, na każdych zajęciach sprawdzana była lista obecności.

 

                                                                                              31.03.2019 r. …………………………………………………………………….

NA GÓRĘ