„Lektury – znam to!”

W czerwcu został przeprowadzony konkurs pt. „Lektury – znam to!” 

Celem konkursu było rozbudzenie pasji czytelniczych,  sprawdzenie stopnia znajomości lektur szkolnych oraz popularyzacja literatury. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się znajomością obowiązujących  lektur. Wyniki konkursu:

I miejsce -  Lena Zyskowska

II miejsce -  Maja Moch i Tomasz Górski

III miejsce  - Zuzanna Cudna i Kamila Skarżyńska

Konkurs zorganizowały i przeprowadziły E. Dąbrowska i A. Wielgat.

Wszystkim uczestnikom wręczono pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcom również upominki.

NA GÓRĘ