„Aktywne ciało, Otwarty umysł” - II nabór uzupełniający.

W związku z  wciąż utrzymującym się zainteresowaniem uczniów i rodziców udziałem w projekcie  „Aktywne ciało, Otwarty umysł”,  mającego na celu wymianę zagraniczną uczniów klas VI i VII informujemy, że organizujemy II nabór uzupełniający.
 
Uczniowie w ramach wymiany wyjadą bezpłatnie do Niemenczyna pod Wilnem (Litwa)
i spędzą tam 10 dni (9 noclegów). Zachęcamy do składania zgłoszeń, które przyjmowane będą  w dniach 22.02. – 05.03.2021r. Formularz zgłoszeniowy znajdują się na skrzynce pocztowej
e-dziennika w pierwotnych wiadomościach o projekcie w I naborze. Wypełniony, należy dostarczyć osobiście do szkoły lub przesłać skan na adres szkolnej poczty tj. sekretariat@sp2grajewo.szkolnastrona.pl Tym samym przypominamy, że w dalszej kolejności potencjalnych kandydatów czekają 3 etapy rekrutacji, o których będziemy informować drogą meilową, tj.: test umiejętności z j.ang., (max.20pkt.) rozmowa rekrutacyjna również w j.ang. (max.20pkt.) oraz nota uzyskana od wychowawcy klasy (max.10pkt.).  Wszystko odbędzie się zdalnie. Ostateczne wyniki rekrutacyjne zostaną podane do wiadomości w przeciągu 2 tyg od zakończenia wszystkich etapów rekrutacji. Zachęcamy!
 
--
Beata Kasiak
NA GÓRĘ