Dzień Papieża Jana Pawła II

    Dnia 28 października odbył się w naszej szkole uroczysty Apel poświęcony wielkiemu człowiekowi, papieżowi polskiemu - Świętemu Janowi Pawłowi II. Mimo, że naszego Polaka długo już nie ma wśród nas, to ciągle żyje pamięć o Nim i Jego naukach. Święty Jan Paweł II to wielki autorytet, którego słowa wypowiadane do wszystkich ludzi były nawoływaniem do jedności, pokoju i miłości do bliźniego. Na program montażu słowno- muzycznego złożyły się wiersze, teksty czytane, piosenki zaprezentowane przez uczniów z klas: IVb, Vb i VIb. Ważne informacje , niepowtarzalne zdjęcia dotyczące życia i posłannictwa naszego rodaka, Jego pielgrzymki, spotkania z różnymi ludźmi mogliśmy zobaczyć na ciekawej prezentacji multimedialnej. Hasłem naszej uroczystości były słowa: ,,Ojcze Święty – Pamiętamy”, co miało odzwierciedlenie w przygotowanej dekoracji, na której przedstawiono uczniowską wystawę plastyczną portretów Jana Pawła II oraz zaprezentowano różne pozycje książkowe o naszym papieżu. Ostatnim punktem apelu było wspólne odśpiewanie ulubionej pieśni papieskiej – ,,Barki” w wersji karaoke przez wszystkich uczestników uroczystości.
  Na zakończenie głos zabrała p. dyrektor Barbara Ciszewska, przytaczając nam również ważne fakty, ciekawostki z pontyfikatu Jana Pawła II. Podziękowała też uczniom i nauczycielom za przygotowanie akademii szkolnej.

Organizatorzy

 
NA GÓRĘ