Uśmiechnięte 4 łapy

 W ubiegłym roku szkolnym uczniowie klas I – III uczestniczyli  w cyklu spotkań z panią Katarzyną Blusiewicz – przedstawicielką Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Tematem prowadzonych prelekcji były prawa zwierząt i zasady opieki nad nimi.  Miały one również uwrażliwić uczniów na potrzeby zwierząt i uczyć ich  odpowiedzialnych postaw.


10 października 2014 roku ponad 80 przedszkolaów i uczniów klas I - III wyjechało do Ełku na festyn, który był podsumowaniem akcji „Uśmiechnięte 4 łapy". W trakcie festynu odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego organizowanego przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami i CEE w Ełku pt. „Uśmiechnięte 4 łapy". W konkursie tym wzięło udział wielu uczniów  z naszej szkoły. Przedmiotem konkursu było wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej, która w ciekawy sposób poruszy temat troski i opieki nad zwierzętami. Cele konkursu to uwrażliwienie uczniów na potrzeby zwierząt oraz kształtowanie odpowiedzialnych postaw opiekunów wobec zwierząt. Koordynatorem całej akcji w nasze szkole była pani Mirosława Boć.

Na kilkaset prac, które wpłynęły na konkurs, naszym wychowan-kom przypadło kilka wyróżnień. Wyróżnionym uczniom  oraz laureatom  wręczono pamiątkowe dyplomy i upominki.

Wyróżnieni uczniowie:


* w kategorii 3 - 4 lat  -  Natasza Jastrzębska

* w kat. szkół podstawowych kl. I – III  -  Adrianna Zyskowska,

                                                                 Gabriela Mikulska,

                                                              Wiktor Boć

Gry, zabawy, malowanie twarzy oraz ognisko z kiełbaskami -  to atrakcje przygotowane dla najmłodszych przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, z których mogli skorzystać nasi uczniowie. Pomimo młodego wieku dzieci doskonale wiedzą, jak należy opiekować się czworonożnymi przyjaciółmi. Problem złego traktowania zwierząt jest niestety ciągle aktualny, dlatego poprzez udział w tej akcji chcieliśmy przede wszystkim uwrażliwić dzieci na potrzeby zwierząt.

Z festynu uczniowie wrócili pełni wrażeń.  

NA GÓRĘ