PIELĘGNOWANIE TRADYCJI PATRIOTYCZNYCH

 W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 2 IM. SYBIRAKÓW W GRAJEWIE

                                     

11 września 2015 roku uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 2 w Grajewie: Julia Alksnin, Joanna Bobrowska i Michał Ladziński z klasy III B, Dawid Burzyński z klasy II A oraz Marcel Formejster i Jan Masiewicz z klasy II C wraz  z opiekunkami: Sybiraczką Jadwigą Budną i nauczycielką Anną Niedźwiedzką uczestniczyli w XV MIĘDZYNARODOWYM MARSZU ŻYWEJ PAMIĘCI POLSKIEGO SYBIRU w BIAŁYMSTOKU pod hasłem: „KONIEC WOJNY 1945 – 1989 NOWE ZNIEWOLENIE”.

Przy Pomniku Katyńskim odśpiewano m.in. hymn państwowy, wysłuchano wprowadzenia do tematu Marszu Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków, Tadeusza Chwiedzia, a następnie przemaszerowano ulicami: Świętojańską, Branickiego i Piastowską do kościoła pw. Ducha Świętego. Delegacja PG 2 uczestniczyła we mszy św. celebrowanej przez JE abpa prof. Dra hab. Edwarda Ozorowskiego, Metropolitę Białostockiego oraz w uroczystościach przy Pomniku – Grobie Nieznanego Sybiraka. Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy młodzież wraz z opiekunkami zwiedzała Muzeum Sybiraków „Golgota Wschodu”. MARSZ ten - żywy znak pamięci polskiej Golgoty Wschodu – był doskonałą żywą lekcją historii. Przedstawiciele społeczności szkolnej PG 2 swoją wzorową postawą podkreślili w ten sposób swoją tożsamość narodową, pokazali z dumą to, że są Polakami. Oddali również hołd wszystkim Sybirakom: tym pomordowanym, wywiezionym bezpowrotnie na nieludzką ziemię i tym, którzy z tego piekła wrócili. Moralnym obowiązkiem bowiem jest pamiętać o tych, którzy doświadczyli wielkiego cierpienia na Wschodzie i tam zginęli.

NA GÓRĘ