Spotkania czytelnicze Koła Miłośników Książki z młodszymi dziećmi

W listopadzie uczennice z Koła Miłośników Książki: Wiktoria Szydłowska, Iwona Rutkowska, Ola Przekopowska,  Oliwia Godlewska, Karolina Borzymowska

i Ewelina Kamińska przygotowały spotkania czytelnicze pod hasłem „Książka uczy i bawi”. 

Uczennice czytały młodszym koleżankom  i kolegom książki Roksany Jędrzejewskiej – Wróbel pt. „Gębolud” i „Królewna”. Celem spotkań było rozbudzenie wyobraźni i  zainteresowań czytelniczych dzieci. Książki przybliżyły  uczniom wartości uniwersalne, takie jak dobro, prawda i miłość.

Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały opowieści, następnie odpowiadały na pytania i zagadki  dotyczące przeczytanych tekstów. W nagrodę za aktywny udział w zajęciach wszystkie otrzymały obrazki do kolorowania związane z treścią tekstów.

NA GÓRĘ