Optyka 1

Grupa A


W zadaniach 1. ─17. wstaw krzyżyk w kwadracik obok wybranej odpowiedzi.z

 

1. Gdy światło rozchodzi się w próżni, jego prędkość

□ A. rośnie.

□ B. maleje.

□ C. nie zmienia się.

□ D. jest niemierzalna.

2. Źródłem światła nie jest

□ A. rozgrzany gwóźdź.                  □ B. ekran kinowy.                    □ C. żarówka.                         □ D. ognisko.

3. W gęstym lesie światło przebija się przez korony drzew. Biegnie wtedy

□ A. po liniach prostych.

□ B. po liniach krzywych.

□ C. po liniach prostych i krzywych.

□ D. po liniach prostych lub po liniach krzywych, zależnie od pory dnia.

4. Prędkość światła jest największa

□ A. w ciałach stałych.

□ B. w cieczach.

□ C. w próżni.

□ D. w gazach.

5. Ala może przeglądać się w lustrze dzięki zjawisku

□ A. rozproszenia światła.

□ B. załamania światła.

□ C. rozszczepienia światła.

□ D. odbicia światła.

6. Wrażenie, że łyżeczka w szklance z wodą jest złamana, jest wynikiem

□ A. zjawiska rozszczepienia światła.

□ B. zjawiska załamania światła.

□ C. zjawiska odbicia światła.

□ D. wady wzroku.

  

7. Na rysunku obok przedstawiono

 

 

□ A. zwierciadło wklęsłe.                                                           

□ B. zwierciadło wypukłe.

□ D. soczewkę rozpraszającą

□ C. soczewkę skupiającą.

8. W przedstawionym przypadku na ekranie

 

□ A. powstaje cień.

□ B. powstaje półcień.

□ C. powstają cień i półcień.

□ D. nie powstaje ani cień, ani półcień.

9. Podczas mgły jazda samochodem jest bardzo utrudniona. Przyczyną jest zjawisko

□ A. rozproszenia światła.

□ B. rozszczepienia światła.

□ C. załamania światła.

□ D. interferencji światła.

10. Jeżeli kąt /jest równy 40°, to kąt odbicia wynosi

 

□ A. 20°.                           □ B. 40°.                              □ C. 50°.                             □ D. 90°.

11. Zwierciadłem wypukłym jest

□ A. bombka na choince.

□ B. wewnętrzna strona łyżki.

□ C. lustro w łazience.

□ D. soczewka w okularach.

12. Ola przegląda się w lustrze. Widzi obraz

□ A. pozorny, odwrócony i pomniejszony.

□ B. pozorny, prosty i tej samej wielkości.

□ C. rzeczywisty, odwrócony i powiększony.

□ D. rzeczywisty, prosty i tej samej wielkości.

13. Na którym rysunku ognisko zostało poprawnie zaznaczone?

 

□ A. Na rysunku I.

□ B. Na rysunku II.

□ C. Na rysunku III.

□ D. Na żadnym rysunku.

14. Na zwierciadło wypukłe pada równoległa wiązka światła. Po odbiciu staje się ona wiązką

□ A. równoległą.

□ B. zbieżną.

□ C. rozbieżną.

□ D. zbieżną lub równoległą.

15. Na podstawie rysunku zamieszczonego obok 

 

□ A. można stwierdzić, że światło w wodzie rozchodzi się szybciej niż w powietrzu.      

□ B. można stwierdzić, że światło w powietrzu rozchodzi się szybciej niż w wodzie._

□ C. można stwierdzić, że prędkość światła w obu ośrodkach jest taka sama.

□ D. nie można porównać prędkości światła w tych ośrodkach.

16. Ogniskowa zwierciadła kulistego wklęsłego ma długość 20 cm. Promień krzywizny tego zwierciadła wynosi

□ A. 5 cm.                          □ B. 10 cm.                        □ C.20 cm.         □ D. 40 cm.

17. W odległości 30 cm od zwierciadła kulistego wklęsłego umieszczono zapaloną świeczkę. Jej obraz powstał w odle­głości 60 cm od zwierciadła. Powiększenie obrazu wynosi więc

□ A. 1/2

□ B. 2.

□ C. 30.
□ D. 180.

18. Oświetlony przedmiot (strzałka AB) ustawiono przed soczewką skupiającą (jak na rysunku).

 

 

a)  Skonstruuj obraz tego przedmiotu.

b)  Napisz, jakie cechy ma otrzymany obraz.

.................................................................................................................................................................................................

  1. Oblicz zdolność skupiającą soczewki o ogniskowej 20 cm.

.................................................................................................................................................................................................

 20. Gosia nosi okulary o zdolności skupiającej (-1 D) i (-2 D).

a) Zidentyfikuj wadę wzroku Gosi i wyjaśnij, na czym ta wada polega.

.................................................................................................................................................................................................

b) Oblicz ogniskowe soczewek w okularach Gosi.

.................................................................................................................................................................................................

.

NA GÓRĘ