Międzygimnazjalny Konkurs Języka Angielskiego

Sprawozdanie

 z Międzygimnazjalnego Konkursu Języka Angielskiego

pod hasłem ‘English is a world language’ 2013

Dnia 17.05.2013r. o godz. 9.00 w Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Grajewie odbył się Międzygimnazjalny Konkurs Języka Angielskiego pod hasłem  English is a world language.

Celem konkursu było rozbudzenie wśród uczniów gimnazjów zainteresowań językiem angielskim, podniesienie jego znajomości oraz wiedzy o krajach anglojęzycznych.

Zawody międzygimnazjalne składały  się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna miała formę testu leksykalno – gramatycznego.  Część ustna konkursu sprawdzała znajomość funkcji i środków językowych w  oparciu o materiał stymulujący w postaci video.

We współzawodnictwie uczestniczyły 4 gimnazja: z Zespołu Szkół Miejskich   nr 1, nr 2, nr 3 w Grajewie oraz Gimnazjum w Radziłowie. Z każdej ze szkół uczestniczyło po 3 uczniów wyłonionych w drodze eliminacji.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce: Paweł Kiersznowski - Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Grajewie

II miejsce: Joanna Bukowska - Gimnazjum w Radziłowie

III miejsce: Edyta Bukowska - Gimnazjum w Radziłowie

IV miejsce: Maciej Myśliński - Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Grajewie

Dla zwycięzców i osób wyróżnionych  przewidziano  dyplomy oraz nagrody  rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Miasta Grajewo p. Adama Kiełczewskiego oraz Księgarnię Oxbook Białystok.

Konkurs zorganizowały:

p. Katarzyna  Bieńkowska - n-l Zespołu Szkół Miejskich nr 2 w Grajewie

p. Iwona Tomczak -  n-l Zespołu Szkół Miejskich nr 2 w Grajewie

NA GÓRĘ