PROGRAMUJĘ PRZYSZŁOŚĆ

Informacje dotyczące innowacji

Rodzaj innowacji pedagogicznej:

  1. programowa
  1. organizacyjna
  1. metodyczna

Adresaci innowacji: klasa 4a

 

Czas trwania innowacji:

od.01.09.2016 ....do 30.06.2019

Zajęcia edukacyjne objęte innowacją: zajęcia komputerowe

 

Krótki opis innowacji pedagogicznej (na czym polega?):

Innowacja jest realizowana na zajęciach komputerowych w lkasie IV m. in. z wykorzystaniem scenariuszy programu Mistrzowie Kodowania oraz przez udział w akcjach: Dzień Scratcha, Godzina Kodowania, itp. Tworzone w ramach zajęć projekty będą miały charakter interdyscyplinarny, z uwzględnieniem zarówno pracy grupowej i indywidualnych możliwości.

 

 

Na czym polega nowatorstwo:

Wprowadzenie do programu zajęć komputerowych języka programowania Scratch jako edytora grafiki, narzędzia do tworzenia prezentacji i sterowania obiektem po ekranie.

Przewidywane efekty (korzyści wdrożenia innowacji pedagogicznej):

Wyposażenie uczniów w umiejętności:

- tworzenia i posługiwania się algorytmami podczas rozwiązywania sytuacji problemowych,  - logicznego myślenia i wnioskowania,

- współpracy grupie,

- dzielenia się swoją wiedzą z rówieśnikami,

Wzrost samooceny i kreatywności uczniów. Zwiększenie zainteresowania programowaniem/informatyką i twórczym korzystaniem z urządzeń cyfrowych.

 

 

NA GÓRĘ