"CodeWeek" w naszej szkole"

Programowanie jest ważne

 

Stale zmieniająca się rzeczywistość wymaga umiejętności aktywnego korzystania z technologii informacyjnej. Jej znajomość pomaga sprawnie funkcjonować w realiach XXI wieku. Nauka programowania ma pomóc w nabyciu umiejętności logicznego myślenia i wnioskowania, tworzenia i posługiwania się algorytmami podczas rozwiązywania sytuacji problemowych.

W ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania („CodeWeek 2017”) w naszej szkole zrealizowano następujące wydarzenia:

  • „Kodowanie na dywanie dla uczniów klas trzecich” - dzieci z klasy 3d i 3e uczyły się  budować wieże z kubeczków wykorzystując do planowania ruchów zapis za pomocą symboli, a następnie kodowały zdania stosując szyfr Cezara i kod obrazkowy.
  • „Wyścigi robotów” – uczniowie z klasy 2b pod kierunkiem swoich starszych koleżanek i kolegów z klasy 7a, tworzyli swoje pierwsze programy w Scratchu, analizowali parametry w istniejących programach, a także sterowali robotami.

 

NA GÓRĘ