UCZESTNICY ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH ORAZ EFEKTY ICH PRACY

Przebywając w świetlicy lubimy "wyżywać się" artystycznie!

NA GÓRĘ