Świerk

 Wizyta w Instytucie Problemów Jądrowych

NA GÓRĘ