Praca domowa

PRACA DOMOWA 10.02-14.02. 2014-02-13

PRACA DOMOWA 10.02-14.02. 2014-02-13

 1. 1.       Zapisz wzór sumaryczny i strukturalny następujących związków chemicznych. Oblicz ich masy cząsteczkowe.
 • Wodorotlenek sodu
 • Kwas stearynowy
 • Siarczek sodu
 • Acetylen
 • Tlenek ołowiu (IV)
 • Tlenek sodu
 • Kwas octowy (etanowy)
 • Fluorek magnezu
 • Alkohol etylowy
 • Tlenek żelaza (III)
 1. 2.       Zapisz przy pomocy symboli chemicznych równania reakcji chemicznych, zaznacz substraty, produkty, reagenty; dobierz współczynniki stechiometryczne, określ rodzaj reakcji.

Tlen   +   wapń  à  ______________________

Chlorek wodoru            +  magnez    à   ____________________   +  _____________________

(kwas chlorowodorowy)

______________   +  ________________   à   tlenek wodoru

Tlenek ołowiu (II)  + wodór  à  ______________   +   _________________

 1. 3.       Zapisz konfigurację elektronową oraz narysuj model atomu:
 • Glinu
 • Helu
 • Węgla
 1. 4.       Jakiej metody użyjesz w celu rozdzielenia:
 • Woda z olejem
 • Woda z C2H5OH
 • Woda z solą
 • Pieprz z cukrem

UWAGA!!!

Na najbliższym sprawdzianie wymagane będę następujące treści:

 • Reakcje charakterystyczne (treść doświadczenia, rysunek, obserwacje, wnioski)
 • Chemia organiczna {wzory ogólne z przedstawicielami 1-3 atomów C węglowodorów i ich pochodnych, właściwości i zastosowania ich przedstawicieli (patrz otrzymane tabelki),  ZOL, Żel, koagulacja, peptyzacja, denaturacja, wzory sumaryczne i właściwości wraz z zastosowaniami glukozy, fruktozy, skrobi, celulozy}
 • Właściwości fizyczne, chemiczne, zastosowania, otrzymywanie składników powietrza
 • Przyczyny i skutki zanieczyszczeń powietrza (dziura ozonowa, efekt cieplarniany, kwaśne deszcze)
 • Mieszaniny, podział, metody rozdziału, przemiany fizyczne i chemiczne
 • Wzory sumaryczne, strukturalne związków dwupierwiastkowych, reakcje chemiczne, uzupełnianie współczynnikami stechiometrycznymi, obliczanie mas cząsteczkowych, procentu masowego.
NA GÓRĘ