PRACA DOMOWA 2 (17.02-21.02. 2014)

 

 1. 1.       Zapisz wzór sumaryczny i strukturalny następujących związków chemicznych. Oblicz ich masy cząsteczkowe.
 • Wodorotlenek wapnia
 • Kwas oleinowy
 • Chlorek wapnia
 • Metan
 • Cząsteczka tlenu
 • Kwas metanowy (mrówkowy)
 1. 2.       Zapisz przy pomocy symboli chemicznych równania reakcji chemicznych, zaznacz substraty, produkty, reagenty; dobierz współczynniki stechiometryczne, określ rodzaj reakcji.

_____________  +   _______________  à   chlorek sodu

Tlen  +   glin   à  ________________

Tlenek srebra (I)  à  ___________________   +  __________________

Eten (etylen)  +   wodór  à   ___________________

 1. 3.       Zapisz konfigurację elektronową oraz narysuj model atomu:
 • Fluoru
 • Magnezu
 • Berylu
 1. 4.       Jakiej metody użyjesz w celu rozdzielenia:
 • Woda z kredą
 • Siarka z opiłkami żelaza
 1. Zakwalifikuj przemianę jako fizyczną lub chemiczną:
 • Topnienie parafiny
 • Spalanie parafiny
 • Kwaszenie ogórków
 • Skraplanie pary wodnej

UWAGA!!!

Na sprawdzianie (24.02- 28.02) wymagane będę następujące treści:

 • Reakcje charakterystyczne (treść doświadczenia, rysunek, obserwacje, wnioski)
 • Chemia organiczna {wzory ogólne z przedstawicielami 1-3 atomów C węglowodorów i ich pochodnych, właściwości i zastosowania ich przedstawicieli (patrz otrzymane tabelki),  ZOL, Żel, koagulacja, peptyzacja, denaturacja, wzory sumaryczne i właściwości wraz z zastosowaniami glukozy, fruktozy, skrobi, celulozy}
 • Właściwości fizyczne, chemiczne, zastosowania, otrzymywanie składników powietrza
 • Przyczyny i skutki zanieczyszczeń powietrza (dziura ozonowa, efekt cieplarniany, kwaśne deszcze)
 • Mieszaniny, podział, metody rozdziału, przemiany fizyczne i chemiczne
 • Wzory sumaryczne, strukturalne związków dwupierwiastkowych, reakcje chemiczne, uzupełnianie współczynnikami stechiometrycznymi, obliczanie mas cząsteczkowych, procentu masowego.
 • Wiązania chemiczne (podział, zapisywanie wzorów sumarycznych, strukturalnych i elektronowych wiązań kowalencyjnych i jonowych)
NA GÓRĘ