WRZESIEŃ W ŚWIETLICY

We wrześniu szczególną opieką objęci byli uczniowie klas pierwszych. Wychowawcy prowadzili wiele zabaw integrujących grupę, zapoznawali wychowanków z regulaminem i kodeksem wychowanka świetlicy.

            Pogoda sprzyjała zabawom na świeżym powietrzu, często przeprowadzano zajęcia na placu zabaw i boisku szkolnym, co sprawiało ogromną radość dzieciom.

 

 

 

 

NA GÓRĘ