INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

„Young English Champions” 

 

Temat: Young English Champions – rozszerzone zajęcia języka angielskiego w grupie sześciolatków.

Autor: Urszula Kurzątkowska

 

Realizator: Urszula Kurzątkowska

 

Okres realizacji: wrzesień 2018 – sierpień 2019

 

Miejsce innowacji: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Grajewie

                            ul. Adama Mickiewicza 1

                             19-200 Grajewo

 

Rodzaj innowacji: programowo - metodyczna

 

Zakres i warunki: Innowacja będzie realizowana w grupie sześciolatków 0b na zajęciach z języka angielskiego w wymiarze 4 godziny tygodniowo. Innowacja może być kontynuowana w latach kolejnych.

 

 

 

 

Wprowadzenie w naszej szkole innowacji pedagogicznej „Young English Champions” w grupach 6-latków podyktowane jest chęcią stworzenia dzieciom naszej szkoły, możliwości nauki języka angielskiego w sposób łatwo przyswajalny i przyjemny dla dzieci. 
Innowacja ma na celu nie tylko wyrównanie szans edukacyjnych, ale również stworzenie możliwości osiągnięcia wyższego poziomu znajomości języka angielskiego w sposób bezstresowy.
Pamiętając również o tym, że przyswajanie wiedzy w okresie przedszkolnym to również nauka poprzez zabawę, na zajęciach stosowane są różnorodne formy aktywności, w trakcie których dziecko może zobaczyć, dotknąć, narysować, czy też użyć w zabawie przedmiotu, którego nazwę poznał.

 

CELE INNOWACJI:

 

Cele ogólne;

 • rozbudzenie zainteresowania językiem angielskim
 • rozwijanie melodii języka angielskiego
 • rozwijanie ogólnej inteligencji i przyspieszenie rozwoju intelektualnego dziecka
 • wprowadzenie dziecka w świat nauki języka obcego poprzez aktywną zabawę, połączoną z dużą ilością ruchu, atrakcyjne gry, piosenki, rymowanki i historyjki;
 • zapewnienie równego startu językowego wszystkim dzieciom,
 • bezpłatny dostęp do nauki języka obcego w zerówce,

 

Cele szczegółowe;

 • ma możliwość uczestniczenia w zabawach i zajęciach prowadzonych w języku angielskim lub jego elementami
 • rozwija możliwości słuchowe
 • usprawnia narządy artykulacyjne (język, wargi, podniebienie)
 • wzbogaca sprawności komunikacyjne z dominacją rozumienia ze słuchu
 • poznaje słownictwo w języku angielskim związane z jego otoczeniem i codziennymi czynnościami
 • kształtuje umiejętność zapamiętywania, rozwija swoją pamięć
 • zdobywa wiedzę na temat otaczającego świata
 • nabiera szacunku do innej kultury, staje się bardziej otwarte i tolerancyjne podczas odkrywania różnic i podobieństw kulturowych
 • wzmacnia wiarę w siebie i we własne możliwości językowe
 • rozumie sens piosenek słuchanych i śpiewanych podczas zajęć oraz wierszyków,  rymowanek i historyjek
 • potrafi pokazać określone ruchy częściami ciała(np.:Jump, walk, sing, touch your nose, eyes, ears
 • rozumie polecenia nauczyciela w języku angielskim
 • poprawnie wymawia słowa i zwroty, z szacunkiem odnosi się do odmienności kulturowych
NA GÓRĘ