Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. PROJEKTY
  3. COMENIUS

  Uśmiech   Od września 2013 do czerwca 2015 r. w Publicznym Gimnazjum nr 2 będzie realizowany międzynarodowy projekt Comenius w ramach Akcji Comeniusa » Partnerskie Projekty Szkół

Projekty partnerskie to współpraca dwóch lub więcej szkół z różnych krajów UE, która skutkuje przede wszystkim wymianą doświadczeń i uczeniem się od siebie nawzajem. Akcja ma na celu wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich.

Motywem przewodnim naszego projektu jest Średniowieczne dziedzictwo (Heritage of Medieval Experience)

Partnerzy:

Celem naszego projektu jest badanie związku między historią Polski a krajami partnerskimi poprzez: studiowanie literatury średniowiecznej, historii, kultury własnej i krajów partnerskich, produkcję spektakli, prezentowanie piosenek oraz promowanie lokalnych wyrobów, badanie lokalnych i regionalnych związków ze średniowieczną historią przy współpracy z władzami i organizacjami lokalnymi.

Wszyscy członkowie partnerstwa uczestniczący w działaniach będą doskonalić swoje umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim jako językiem komunikacji projektu, będą rozwijać  kreatywność  oraz  innowacyjność w wykorzystaniu technologii informacyjnej, lepiej poznają kulturę krajów UE.

Informacje o aktualnych  działaniach uczestników projektu będą zamieszczane na blogu edukacyjnym: http://medievalheritage.edublogs.org/2013/07/

Katarzyna Bieńkowska

Koordynator projektu Comenius

NA GÓRĘ