Zajęcia przyrodnicze trzylatków w ramach projektu

Filtrujemy wodę i inne ciecze to temat kolejnych zajęć realizowanych  w ramach projektu. Przedszkolaki dowiedziały się, że  w trakcie gdy używamy wodę, bardzo często ulega ona zabrudzeniu. Taka woda jest niezdrowa dla ludzi, zwierząt i roślin. Ponieważ trudno zrezygnować jednak z używania wody ludzie wymyślili sposób na jej oczyszczanie – filtry. Następnie dzieci zgodnie z instrukcją nauczyciela zmontowały zestaw do oczyszczania wody i przeprowadziły doświadczenie. Wolno przelewały połowę brudnej wodę przez filtr, następnie porównały wygląd wody brudnej i przefiltrowanej  oraz podały własną definicję słowa „filtr”.

Przedszkolaki tworzyły też własna orkiestrę. Wykorzystały do tego celu instrumenty perkusyjne. Poznały ich wygląd, nazwy i dźwięki jakie wydają oraz nauczyły się na nich grać. Poprzez zajęcia rozwijały aktywność i kreatywność, umiejętność wypowiadania się przez muzykę, gry na instrumencie tylko w określonym momencie, skupiania uwagę na zadaniu, odczuwały radość ze wspólnej zabawy. Rozbudziły zainteresowania muzyczne na drodze obcowania z dźwiękiem i rytmem.

Dzieci poznawały również różne dźwięki z otaczającego świata. Wysłuchały dźwięki z różnych kategorii tematycznych (m.in. odgłosy pojazdów, codzienne czynności, żywioły natury, przyroda, urządzenia domowe…), a następnie kojarzyły je z ilustracjami. Natomiast na kolejnych zajęciach rozpoznawały odgłosy wydawane przez zwierzęta i odnajdywały je na zdjęciach.  Dzięki tym ćwiczeniom trzylatki pogłębiały wiedzę oraz rozwijały uwagę i pamięć słuchową.

           

 

 

.

NA GÓRĘ