„Po zdrowie”

Po zdrowie” do świetlicy

„Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie,
jako smakujesz, aż się zepsujesz…”.

Jan Kochanowski

 

Styl życia: dieta, ruch, sposoby radzenia sobie ze stresem, środowisko i jakość relacji, jakie nawiązujemy z innymi, w ponad 50 proc. odpowiada za stan naszego organizmu. Nie na wszystko mamy wpływ: nie zmienimy na przykład genów, które w 20 proc. wpływają na zdrowie. Zmiana nawyków jest jednak w zasięgu ręki. Dzięki temu zyskujemy wyższą jakość życia w każdym jego aspekcie.

Przychodząc na świat otrzymujemy od natury szansę na co naj­mniej 100-120 lat życia. Od nas samych zależy pełne wykorzy­stanie tych możliwości. W gruncie rzeczy nie chodzi o jakieś bardzo skomplikowane zabiegi. Wystarczy elementarne prze­strzeganie podstawowych zasad zdrowego stylu życia, co wcale nie oznacza, że musi to być przykre. Wręcz przeciwnie, realizo­wanie takiego programu może być bardzo satysfakcjonujące i przyjemne. 1 co najważniejsze, przestrzeganie strategii zdrowe­go stylu życia nie wymaga  specjalnych nakładów czy wa­runków. Potrzebne jest tylko jedno. Trzeba chcieć.

 

 Zdrowy styl życia  to popularny temat promujący:  zdrowe odżywianie, higieniczny tryb życia oraz ruch na świeżym powietrzu. W naszej szkole - SP nr 2 - nie brakuje rozmów i zajęć o tematyce prozdrowotnej. Takim przykładem jest akcja pt: „Warzywa i owoce w szkole” - w świetlicy prowadzone są warsztaty na temat właściwości zdrowotnych i zalet spożywania „samego zdrowia”. Dlatego wewtorek11 lutego 2020 r odbyły się kilkugodzinne zajęcia (wartsztaty) promujące wykorzystanie mleka i owoców podczas wykonania koktajli mleczno – owocowych. Prowadziła je przedstawicielka firmy SEBEX, z którą od kilku lat współpracuje szkoła. W warsztatach i degustacji koktajli wzięła udział większość społeczności szkolnej (uczniowie klas 1-5 SP - biorący udział w programie). Wszyscy czynnie uczestniczyli w zajęciach, z wielkim zainteresowaniem dopytywali o następne spotkanie. Zwieńczeniem warsztatów odbyły się pogadanki wychowawców z uczniami nt. zdrowego stylu życia.

                                                     Grażyna Niecikowska

 

NA GÓRĘ