RAMOWY ROZKŁAD DNIA PRACY oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Grajewie

 


RAMOWY ROZKŁAD DNIA PRACY PRZEDSZKOLA  w Szkole Podstawowej nr 2

im. Adama Mickiewicza 

w Grajewie 

I

 

 

6.30-8.00

 

Schodzenie się dzieci, gry, zabawy i zajęcia dowolne, obserwacja pedagogiczna. Rozmowy kierowane z dziećmi zgodne z tematyką kompleksową i zainteresowaniem. Zabawy ruchowe, ze śpiewem, przy muzyce, zabawy integracyjne w grupie. Czynności związane

z organizacją przedszkola.

 

 

II

 

 

8.00-9.00

Czynności związane z przygotowaniem

do śniadania

ŚNIADANIE

 

 

8.00-13.00       Realizacja podstawy programowej

 

 

III

 

 

9.00-11.30

Zajęcia dydaktyczne realizowane według programu wychowania przedszkolnego „Kocham przedszkole”  w grupach oraz zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela; zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Spacery, gry i zabawy na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

 

 

 

IV

 

 

11.30-12.30

Czynności higieniczne związane

z przygotowanie się do obiadu.

OBIAD

 

 

V

 

 

12.30-13.30

Poobiedni relaks, słuchanie literatury dziecięcej lub zajęcia w grupach

 

 

VI

 

 

13.30-14.00

 

Czynności związane z przygotowaniem się do podwieczorku.

PODWIECZOREK

 

 

VII

 

 

14.00-16.30

Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe, odbieranie dzieci.

 

 

NA GÓRĘ