MAŁY ARCHIMEDES

Niestety projekt już się zakończył! Przyniósł nam wiele korzyści.


"Mały Archimedes" to program rozwijania  wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Pomysłodawcą i głównym koordynatorem jest Augustowskie Centrum Edukacyjne, które stworzyło program współfinansowany ze środkówUnii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany był od 1.stycznia 2010r. do 31. sierpnia 2013 r. Uczniowie brali udział w zajęciach w dwóch cyklach -

 • I  od stycznia 2010 r. do 30. czerwca 2012 r.
 • II od września 2010 r. do 31. sierpnia 2013 r.

 Jakie korzyści dał nam ten projekt?

 1. Zyskaliśmy pomoce naukowe z fizyki, matematyki, chemii i biologii za blisko 64 tys. zł oraz tablicę multimedialną i zestaw komputer + rzutnik multimedialny
 2. Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o podręczniki, zbiory zadań, atlasy i inne książki wspomagające naukę przedmiotów matematyczno-przyrodniczych za około 11 tys. zł.
 3. 101 uczniów brało udział w zajęciach dydaktycznych i kołach naukowych z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, przedsiębiorczość.
 4. 21 uczestników I. cyklu i tyle samo z II. wzięło udział w Konkursie Matematyczno-Przyrodniczym organizowanym przez ACE, 
 5.  Uczniowie wyjeżdżali do:
 •  Ośrodka CERN w Genewie (4 osoby)
 • Muzeum Techniki w Monachium (2 osoby) 
 •  Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku (32 osoby)
 • III LO w Białymstoku (16 osób),
 •  IV LO w Białymstoku (16 uczniow),
 • Wigierskiego Parku Narodowego w ramach obozów naukowych z biologii, chemii i geografii (5 osób),
 • Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie( 1 osoba) i Uniwersytetu w Białymstoku (5 uczniów) jako uczestnicy obozów naukowych z fizyki i matematyki.
 • nad Morze Bałtyckie (Gdynia, Hel) w ramach Wakacyjnej Akademii Naukowej (2 osoby).
Zajęcia były wzbogacane przez artykuły biurowe zakupywane w ramach projektu, a uczniowie otrzymali gadżety promocyjne: kubki z logo projektu, przyrządy geometryczne, kalkulatory, pendrajwy itp.
NA GÓRĘ