ROCZNY PLAN PRACY

 

PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK 2022/2023

Zajęcia realizowane w ciągu roku szkolnego: 

Cykl zajęć dotyczących wartości:  

 • Wychowanie do wrażliwości na  prawdę,  dobro i piękno.. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 • Działanie na rzecz szerszego udostępniania kanonu edukacji klasycznej, wprowadzania w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych.

Cykl zajęć na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z Internetu:  

 • Roztropne korzystanie z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

Cykl zajęć dotyczących tematu ekologii:

·         Wzmocnienie edukacji ekologicznej 

 • Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Formy realizacji zajęć:

Gry i zabawy integrujące grupę

Zabawy i zajęcia rozwijające kompetencje społeczne

Zajęcia czytelnicze

Odrabianie lekcji

Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu i sali gimnastycznej

Zajęcia plastyczno-techniczne

Zajęcia umuzykalniające i relaksacyjne

Rebusomania - zagadki  rebusy krzyżówki, gry logiczne

Opieka nad dziećmi w trakcie spożywania obiadów na stołówce szkolnej

 

Data

ZADANIE GŁÓWNE

 temat tygodnia

ZADANIE SZCZEGÓŁOWE

1-2.09.22

Witaj szkoło!

 • Zapoznanie dzieci z wychowawcami świetlicy
 • Omówienie zasad zachowania w świetlicy, na stołówce, w czasie wyjścia i podczas zabaw na boisku szkolnym
 • Zapoznanie z ramowym rozkładem dnia
 • Rozmowy na temat poszanowania sprzętu świetlicowego, zabawek, gier
 • Wspomnienia z wakacji – prace plastyczne

5-9.09.22

Jestem bezpieczny w drodze do szkoły

 • Utrwalenie zasad ruchu drogowego; kolorowanki tematyczne
 • Promocja zasady – Jestem widoczny na drodze
 • Poznanie najważniejszych znaków drogowych – zgaduj zgadula
 • Bezpieczny w drodze – prace plastyczne
 • Smog, czy smok? Zajęcia interdyscyplinarne – Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba – (7 września)
 • Dzień Dobrych Wiadomości – (8 września)

12-16.09.22

Jesteśmy gospodarzami świetlicy

 • Kształtowanie kultury osobistej, umiejętność opiekowania się i pomagania młodszym oraz okazywanie sobie nawzajem szacunku
 • Wzmacnianie więzi w grupie poprzez wspólną zabawę
 • Stworzenie wspólnie z uczniami Kontraktu Świetliczaka
 • Nasze dłonie – prace plastyczne
 • Międzynarodowy Dzień Kropki – (15 września)
 • Rozwijanie kompetencji społeczno–emocjonalnych – “Moje talenty”, Moje mocne strony”
 • Poznanie gatunku muzycznego – Dzień bluesa   - (16 września)

19-23.09.22

Pożegnanie lata

 • Kształcenie umiejętności dostrzegania zmian w przyrodzie
 • Określanie charakterystycznych cech jesieni
 • Nauka odczytywania zegara
 • Zabawy z kasztanów i żołędzi
 • Jesienne kwiaty – prace plastyczne
 • Rozwijanie kompetencji społeczno – emocjonalnych – Światowy Dzień Orderu Uśmiechu – (21 września)
 • Rozwijanie postaw proekologicznych – Światowy Dzień Bez Samochodu – (22 września)

26-30.09.22

Przyszła jesień z pełnym koszem

 • Rozwijanie wrażliwości na piękno jesiennego krajobrazu
 • Zachęcanie do spożywania warzyw i owoców
 • Jesienne owoce i warzywa – prace plastyczne
 • Grzyby – prace plastyczne
 • Rozwiązywane rebusów i zagadek o jesieni
 • Kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się
 • Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania  - (29 września)
 • Dzień Chłopaka  - (30 września)

3-7.10.22

Zdrowie może być smakowite

 • Sporządzenie wykazu produktów na medal i najmniej wartościowych dla zdrowie
 • Rozwiązywanie krzyżówek i rebusów o tematyce zdrowotnej
 • Kosz pełen zdrowia – prace plastyczne o dowolnej technice
 • Wykonanie piramidy zdrowia
 • Spotkanie z pielęgniarką szkolną
 • W zdrowym ciele zdrowy duch – plakat
 • Nauka odczytywania zegara
 • Światowy Dzień Zwierząt – (4 października)
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych – Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia – (7 października)

10-14.10.22

Święto Edukacji Narodowej

 • Kształtowanie umiejętności bezpiecznego i efektywnego korzystania z zasobów Internetu -  Dzień Bezpiecznego Komputera – (12 października)
 • Dzień Edukacji Narodowej – 14 października
 • Budzenie szacunku dla nauczyciela i innych pracowników szkoły
 • Kształtowanie nawyków grzecznościowych
 • Kwiaty dla mojej pani – praca plastyczna
 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych – Światowy Dzień Mycia Rąk – (15 października)

17-21.10.22

Złota Polska Jesień

 • Dostrzeganie uroku i walorów jesiennego parku, lasu.
 • Zwrócenie uwagi na cykliczność pór roku
 • Rozpoznawanie podstawowych gatunków drzew po kształcie liści i owocach
 • Jesienne drzewa – prace plastyczne
 • Wiersze o jesieni

24-31.10.22

Bezpieczna szkoła

 • Rozwój kompetencji emocjonalno –społecznych – rozmowy o prawie do bezpieczeństwa w szkole, o sposobach na walkę z agresją
 • Kształtowanie postawy asertywnej
 • Nasze sposoby na relaks

2-4.11.22

Listopadowa zaduma

 • Wdrażanie do poszanowania polskiej tradycji Dnia Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego
 • Kształtowanie postaw właściwego zachowania na cmentarzu
 • Prace plastyczne związane z Świętem Zmarłych np. Zaduszkowe płomyki wyklejane plasteliną.
 • Rozwijanie kompetencji emocjonalno- społecznych – rozmowy o tych którzy odeszli
 • Bajkowe kalambury –Światowy Dzień Postaci z Bajek – (5 listopada)

7-11.11.22

Jestem Polakiem

 • Znaczenie odzyskania niepodległości dla Polaków, symbole narodowe
 • Szczęśliwe dziecko w wolnym kraju – pogadanka
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada
 • Godło Polski, flaga, kotyliony – prace plastyczne
 • Rozmowa o patriotyzmie, w jaki sposób okazujemy postawy patriotyczne
 • Moja Mała Ojczyzna zajęcia oparte na aktywności wychowanków skupione wokół domu, rodziny, przyjaciół miasta rodzinnego
 • Legendy i zwyczaje polskie
 • Światowy Dzień Zdrowego Jedzenia – (8 listopada)

14-18.11.22

Szkoła z klasą

 • Dobre maniery, czyli savoir – vivre w świetlicy
 • Scenki związane z zasadami kulturalnego zachowania
 • Kształtowanie postawy tolerancji – Międzynarodowy Dzień Tolerancji – (16 listopada)
 • Ordery życzliwości – prace plastyczno - techniczne

21-25.11.22

Światowy Dzień Misia

 • Przybliżenie sylwetek bajkowych bohaterów – Miś Yogi, Kubuś Puchatek, Miś Uszatek, Miś Paddinkton
 • Świetlicowa wystawa pluszowych misiów
 • Misie – tulisie – praca plastyczna
 • Pogadanka na temat poszanowania zabawek własnych i świetlicowych
 • Piosenki i wierszyki o misiach
 • Światowy Dzień Misia – (25 listopada)
 • Kształtowanie postawy proekologicznej – Europejski Tydzień Redukcji Odpadów

28.11-2.12.22

Nasze zainteresowania

 • Andrzejki – wróżby, zwyczaje andrzejkowe
 • Rozmowy o pasjach, talentach
 • Mam talent

5-9.12.22

Mikołajki

 • Przypomnienie historii o Św. Mikołaju
 • Wiersze i ciekawostki na temat Mikołaja
 • Dawanie czy dostawanie? – co sprawia więcej radości?
 • Wdrażanie do sprawiania radości innym swoim zachowaniem, słowem i czynem
 • Święty Mikołaj – praca plastyczna
 • Choinka – prace plastyczne

12-16.12.22

Choinkowe radości

 • Ozdoby choinkowe – prace plastyczne
 • Nauka składania świątecznych życzeń
 • Bombka – prace plastyczne
 • Świąteczna dekoracja świetlicy
 • Łańcuch na choinkę – prace plastyczno - techniczne

19-23.12.22

Idą Święta

 • Słuchanie i śpiewanie kolęd
 • Nauka piosenek świątecznych
 • Czytanie książek, opowiadań, wierszy związanych z tematyką świąt
 • „Święta w moim domu” – rozmowy o świątecznych zwyczajach

2-6.01.23

Czas karnawału!

 • Rozwijanie umiejętności planowania i realizowania postanowień
 • Przypomnienie i utrwalenie nazw kolejnych miesięcy; popularne przysłowia
 • Kształcenie umiejętności kulturalnej zabawy
 • Wyrabianie wrażliwości estetycznej
 • Maski karnawałowe – prace plastyczne

9-13.01.23

Skrzydlaci przyjaciele

 • Jak należy opiekować się zwierzętami w zimie? – rozmowa kierowana
 • Kształtowanie postawy troski o ptaki i bezdomne zwierzęta
 • Ptaki zimą – prace plastyczne
 • Kalambury – rozpoznawanie zwierząt
 • Nasze plany na ferie zimowe - pogadanka

16.01-2.02.23

W ten zimowy długi czas, poznajemy Andersena świat…..

 • Rozwijanie kompetencji czytelniczych – czytanie baśni J.Ch. Andersena
 • Rozpoznawanie bajek – zabawa dramowa
 • Wykonanie ilustracji do wybranej baśni – prace plastyczne
 • Baśniowy quiz
 • Dzień Pozytywnego Myślenia (2 luty)

6-10.02.23

Bezpieczny Internet

 • Dzień Bezpiecznego Internetu (9 luty)
 • Nasze ulubione aktywności w Internecie
 • Rozwijanie wrażliwości i empatii – Światowy Dzień Chorego (11 luty)

13-17.02.23

Walentynki

 • Rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych – jakie znamy emocje? Jaki mają na nas wpływ?
 • Słuchowisko radiowe – Światowy Dzień Radia (13 luty)
 • Walentynki
 • Dzień Kota (17 luty)

20-24.02.23

Jesteśmy koleżeńscy

 • Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym (23 luty)
 • Znane organizacje charytatywne
 • Rozmowy o tym co wyróżnia dobrych kolegów i dobre koleżanki

27.02-3.03.23

Zapach Przedwiośnia…

 • Rozwijanie spostrzegawczości
 • Rozpoznawanie ptaków przylatujących do nas wiosną
 • Rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody
 • Przebiśniegi – prace plastyczne
 • Światowy Dzień Dzikiej Przyrody (3 marca)

6-10.03.23

Kwiaty dla kobiet dużych i małych

 • Rozwijanie szacunku dla kobiet pracujących zawodowo i w domu
 • Kształtowanie u chłopców postawy uprzejmości wobec koleżanek
 • Wiersze o kobietach
 • Tulipany, żonkile – prace plastyczne
 • Doskonalenie umiejętności redagowania i składania życzeń
 • Znane kobiety (nauka, sztuka, sport)

13-17.03.23

Jak jadasz, takie zdrowie posiadasz…

 • Rozwijanie kompetencji matematycznych – dzień liczby pi (14 marca)
 • Utrwalenie żywieniowych zwyczajów prozdrowotnych
 • Nowalijki – prace plastyczne
 • Co wspiera dobre funkcjonowanie mózgu? – Europejski Dzień Mózgu (18 marca)

20-24.03.23

Wiosna za oknem….

 • Obserwacja i określanie zmian w przyrodzie, związanych z wiosną
 • Rozwijanie poczucia piękna i harmonii w przyrodzie
 • Wiosenne drzewka – prace plastyczne
 • Motyle, biedronki – wydzieranka
 • Wykonanie wiosennej dekoracji świetlicy

27-31.03.23

Nasze zmysły

 • Poznawanie roli i funkcji zmysłów
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej
 • Odgadywanie smaków
 • Zabawy z dźwiękiem

3-7.04.23

Wielkanoc

 • Wielkanocne tradycje w naszych domach
 • Umacnianie więzi rodzinnych
 • Wdrażanie do kulturalnego zachowania się podczas Świąt
 • Ozdoby świąteczne – prace plastyczne
 • Rozwijanie sprawności manualnych
 • Kartki świąteczne – technika dowolna
 • Zaproszenie pielęgniarki szkolnej z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia (7 kwietnia)

12-14.04.23

Zdrowie to największy skarb

 • Uświadomienie uczniom potrzeby dbania o własne zdrowie i przestrzegania zdrowego stylu życia
 • Konkursy i zabawy sportowe (6 kwietnia – Światowy Dzień Sportu)
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania czynników chroniących i czynników ryzyka wpływających na zdrowie
 • Kształtowanie postawy odpowiedzialności za swoje zdrowie

 

17-21.04.23

Ziemia – nasz dom

 • Pogadanka nt obecnych kłopotów Ziemi. Co możemy zrobić dla ratowania Ziemi? – bank pomysłów – Dzień Ziemi (22 kwietnia)
 • Wdrażanie do dbania o najbliższe środowiska
 • Rady na odpady
 • Wyrabianie nawyków oszczędnego gospodarowania zasobami energii i wody
 • Zdrowy las – zniszczony las . Czysta rzeka – zanieczyszczona rzeka. Czyste powietrze – zanieczyszczone powietrze – prace plastyczne, plakat ekologiczny

24-28.04.23

Nie czytasz? Żałuj !

 • Kształcenie nawyku codziennego czytania i szanowania książek
 • Czytanie fragmentów ulubionych książek – Światowy Dzień Książki (23 kwietnia)
 • Dlaczego warto czytać książki?
 • Książka a ekranizacja – rozmowa kierowana
 • Zakładka do książki – praca plastyczna
 • Wykonanie ilustracji do przeczytanej książki

2-5.05.23

Moja Ojczyzna

 • Wzbogacanie wiedzy dzieci o fakty historyczne
 • Kształcenie poczucia przynależności narodowej
 • Utrwalenie znajomości hymnu, symboli i świąt narodowych

8-12.05.23

Rekreacja na świeżym powietrzu

 • Doskonalenie zasad fair play
 • Rozwijanie umiejętności zabawy i gry w zespole
 • Konkursy drużynowe
 • Rozwijanie świadomości prozdrowotnej
 • Wdrażanie do dbałości o własne zdrowie i bezpieczeństwo podczas zabaw na boisku szkolnym
 • Nasze ulubione sposoby rekreacji na świeżym powietrzu

15-19.05.23

Siła przyjaźni

 • Uświadomienie dzieciom wartości przyjaźni
 • Proszę, przepraszam, dziękuję – odgrywanie scenek
 • Prezent dla przyjaciela – dowolna praca
 • Dzień Dobrych Uczynków (19 maja)
 • Światowy Dzień Pszczół (20maja)

 

22-26.05.23

Dzień Matki

 • Jaka jest moja Mama? – ilustrowanie portretu mamy słowem
 • Kształtowanie szacunku dla mamy i jej pracy
 • Niespodzianka dla Mamy – dowolna praca plastyczna
 • Śpiewanie piosenek o mamie

29.05-2.06.23

Dzień Dziecka

 • Wzbogacenie i utrwalenie wiedzy dzieci na temat ich praw i obowiązków
 • Nasze ulubione zabawy – swobodne wypowiedzi dzieci
 • Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji dla innych, dostrzeganie cech łączących ludzi
 • Dzieci z całego świata – prace plastyczne
 • Dziecięce piosenki

5-9.06.23

Moja rodzina

 • Moja rodzina – praca plastyczna
 • Rozmowy na temat zwyczajów rodzinnych
 • Rozmowy o relacjach z rodzicami
 • Przywileje i obowiązki domowników
 • Rodzina wyrazów – karty pracy

 

12-16.06.23

Piękna nasza Polska cała

 • Poznawanie różnych regionów naszego kraju
 • Nasz region – prace plastyczne różnymi technikami
 • Zwracanie uwagi na bezpieczeństwo podczas przebywania nad morzem, jeziorem, w górach

19-23.06.23

Co wy na to?

Są wakacje i jest lato!

 • Przypomnienie numerów alarmowych
 • Przepis na udane i bezpieczne wakacje – pogadanka
 • Wspomnienia świetlicowe
 • Wspólne śpiewanie wakacyjnych piosenek
 • Wakacyjne plany i marzenia

DODATKOWE TEMATY

Nasi zwierzęcy przyjaciele

 • W czym nam pomagają zwierzęta? – Ogólnopolski Dzień Dogoterapii (15 czerwca)
 • Jak dbać o zwierzęta?
 • Nasi zwierzęcy przyjaciele – praca plastyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA GÓRĘ