„Nie zgubić talentu – rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z PRZYRODY- trzylatki

TEMAT: Cztery pory roku

GRUPA WIEKOWA:  3 latki

PROWADZĄCA: Dorota Organek

CELE OGÓLNE:

Utrwalenie charakterystycznych cech pór roku;

Kształtowanie umiejętności dostrzegania regularności i następstw pór roku;

Umożliwienie dzieciom ekspresji, spostrzeżeń i przeżyć w...

„Kreatywne walentynki” scenariusz zajęć

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Zajęcia rozwijające kreatywność dzieci

Temat: „Kreatywne walentynki”

Grupa docelowa: 6 latki

Czas: 2 h

Cel: Kształtowanie umiejętności muzycznych – reagowanie na sygnał dźwiękowy, rytmiczność. Rozwój umiejętności logicznego myślenia....

SPRAWOZDANIE Z PROJEKTU – MARZEC, KWIECIEŃ

Grupa 3-latków w marcu na zajęciach przyrodniczych tworzyła obrazy o różnorodnej tematyce. W tym celu wykorzystano „Tablicę magnetyczną – natura”. Dzieci pogłębiały wiedzę na temat świata roślin i zwierząt żyjących w różnych środowiskach np. lesie, na wsi czy też w...

5-latki - sprawozdanie

Informacja podsumowująca efekty udziału dzieci w zajęciach 
rozwijających zainteresowania dzieci szczególnie uzdolnionych matematycznie
w Oddziałach Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie 
w ramach projektu:
„Nie zgubić talentu – rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci 

Zajęcia kreatywne w lutym

W ramach projektu „Nie zgubić talentu” 9 lutego 2019 r. odbyły się zajęcia kreatywne rozwijające różnorodne zainteresowania i umiejętności dzieci.

NA GÓRĘ