2011/2012

WYNIKI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Rok szkolny 2011/2012

 

Rodzaj konkursu Etap rejonowy Etap wojewódzki Laureaci Finaliści

Wojewódzki konkurs

z języka  polskiego

Alicja Święczkowska

Wojewódzki konkurs

z języka niemieckiego

Weronika Zalewska

Piotr Klimaszewski

Piotr Klimaszewski Piotr Klimaszewski

Wojewódzki konkurs

z matematyki

Karol Bieńkowski

Alan Czyżewski

Paweł Straszyński,       

Piotr Klimaszewski,      ,           

Oskar Czyżewski,         

Alan Czyżewski

Karol Bieńkowski

Alan Czyżewski

Karol Bieńkowski

Wojewódzki konkurs

z historii

Ewelina Danowska

Daria Wróblewska

Daria Wróblewska

Daria Wróblewska

Wojewódzki konkurs

z biologii

Ewelina Danowska Ewelina Danowska Ewelina Danowska

Wojewódzki konkurs

z geografii

Krzysztof Kosiński Krzysztof Kosiński Krzysztof Kosiński

Wojewódzki konkurs

z chemii

Alicja Święczkowska Alicja Święczkowska Alicja Święczkowska

Wojewódzki konkurs

z fizyki

Justyna Mazurek

Karol Bieńkowski

Justyna Mazurek

Karol Bieńkowski

Justyna Mazurek

Karol Bieńkowski

Wojewódzki konkurs

z informatyki

Karol Bieńkowski
NA GÓRĘ