Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. ŚWIETLICA

ŚWIETLICA

Świetlica szkolna to placówka wspomagająca rozwój dzieci. Jest ona miejscem zabawy, nauki i wypoczynku, a jednocześnie ośrodkiem zorganizowanego życia społeczno - kulturalnego.

Świetlica funkcjonuje w dwóch pomieszczeniach. Uczniowie klas pierwszych i drugich a i b uczęszczają do tzw. „małej świetlicy” mieszczącej się w sali nr7, natomiast reszta uczniów korzysta z byłego "Klubu gimnazjalisty".

Świetlica jest otwarta codziennie w godz. 7.00 - 16.30.

Opiekę nad dziećmi sprawują wychowawcy, którzy swoją pracę pedagogiczną ukierunkowują zgodnie z przyjętym przez szkołę programem pracy opiekuńczo - wychowawczej. Głównymi formami pracy w świetlicy są zajęcia i zabawy dydaktyczne prowadzone w salach, gry, zabawy i ćwiczenia ruchowe na świeżym powietrzu oraz spacery rekreacyjne.

 

Wychowawcami są:   Grażyna Niecikowska, Anna Mocarska, Urszula Mazurek, Stanisław Rogalski, Daniel Tuzinowski, Piotr Wierzbicki

Wychowawcy świetlicy

„Kreatywni na 101”

W dniach 25-29 marca 2019 r w świetlicy szkolnej SP 2 w Grajewie odbyła się akcja „Kreatywni na 101” zorganizowana przez Disney Polska oraz Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej.

Marzec w świetlicy

W marcu wychowankowie świetlicy przygotowywali się do obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet. Powstały wspaniałe laurki i kwiaty z bibuły dla Pań, Mam i Babć wychowanków. 

"Baje, baśnie i legendy"

W ostatnim tygodniu lutego odbył się w świetlicy konkurs ” Bajki, baśnie i legendy”. Celem konkursu było propagowanie czytelnictwa i rozwijanie wyobraźni dziecięcej. Zadaniem uczniów było rozwiązanie quizu oraz podanie tytułu baśni na podstawie jej fragmentu. W konkursie...

Luty w świetlicy

W lutym panował w świetlicy bajkowy klimat. Uczniowie czytali oraz oglądali baśnie, bajki i legendy.

NA GÓRĘ