Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. ŚWIETLICA

ŚWIETLICA

Świetlica szkolna to placówka wspomagająca rozwój dzieci. Jest ona miejscem zabawy, nauki i wypoczynku, a jednocześnie ośrodkiem zorganizowanego życia społeczno - kulturalnego.

Świetlica funkcjonuje w dwóch pomieszczeniach. Uczniowie klas pierwszych i drugich a i b uczęszczają do tzw. „małej świetlicy” mieszczącej się w sali nr7, natomiast reszta uczniów korzysta z byłego "Klubu gimnazjalisty".

Świetlica jest otwarta codziennie w godz. 7.00 - 16.30.

Opiekę nad dziećmi sprawują wychowawcy, którzy swoją pracę pedagogiczną ukierunkowują zgodnie z przyjętym przez szkołę programem pracy opiekuńczo - wychowawczej. Głównymi formami pracy w świetlicy są zajęcia i zabawy dydaktyczne prowadzone w salach, gry, zabawy i ćwiczenia ruchowe na świeżym powietrzu oraz spacery rekreacyjne.

 

Wychowawcami są:   Grażyna Niecikowska, Anna Mocarska, Urszula Mazurek, Stanisław Rogalski, Daniel Tuzinowski, Piotr Wierzbicki

Wychowawcy świetlicy

Bal maskowy

W świetlicy zawsze jest wesoło i atrakcyjnie!

„Po zdrowie” do świetlicy

Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie,
jako smakujesz, aż się zepsujesz…”.

Jan Kochanowski

Grudzień w świetlicy !

Tematyka zajęć w grudniu poświęcona była poznawaniu tradycji barbórkowej i ciężkiej pracy górników. Odbyły się nietypowe zajęcia.

CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA …

Tuż przed gwiazdką 20 i 21 grudnia dzieci otrzymały ponownie list od św. Mikołaja, który zachęcał je do poznania tradycji i obyczajów świątecznych.  Dzieci wykonywały następujące zadania:

Mikołajki w świetlicy !

6 grudnia odbyły się w świetlicy niecodzienne zajęcia przygotowane w grupie pierwszoklasistów oraz w grupie dzieci starszych. Na wychowanków czekał list i prezent od św. Mikołaja.

NA GÓRĘ