Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. ŚWIETLICA

ŚWIETLICA

Świetlica szkolna to placówka wspomagająca rozwój dzieci. Jest ona miejscem zabawy, nauki i wypoczynku, a jednocześnie ośrodkiem zorganizowanego życia społeczno - kulturalnego.

Świetlica funkcjonuje w dwóch pomieszczeniach. Uczniowie klas pierwszych i drugich a i b uczęszczają do tzw. „małej świetlicy” mieszczącej się w sali nr7, natomiast reszta uczniów korzysta z byłego "Klubu gimnazjalisty".

Świetlica jest otwarta codziennie w godz. 7.00 - 16.30.

Opiekę nad dziećmi sprawują wychowawcy, którzy swoją pracę pedagogiczną ukierunkowują zgodnie z przyjętym przez szkołę programem pracy opiekuńczo - wychowawczej. Głównymi formami pracy w świetlicy są zajęcia i zabawy dydaktyczne prowadzone w salach, gry, zabawy i ćwiczenia ruchowe na świeżym powietrzu oraz spacery rekreacyjne.

 

Wychowawcami są:   Grażyna Niecikowska, Anna Mocarska, Urszula Mazurek, Stanisław Rogalski, Daniel Tuzinowski, Piotr Wierzbicki

Wychowawcy świetlicy

Andrzejki

"Hokus-pokus, czary-mary,
niech się spełnią andrzejkowe czary.”

„Polska – moja Ojczyzna”

    W listopadzie b.r. przeprowadzono II edycje konkursu „Polska – moja Ojczyzna” składający się z części plastycznej oraz wiedzy o Polsce, którego organizatorkami były: p. Anna Mocarska oraz 
p. Ewa Szymanowska.

 

Listopad w świetlicy

W listopadzie dominowała tematyka związana z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Wychowankowie wykonywali prace na konkurs plastyczny pt. ”Polska -  moja Ojczyzna”, które stały się wspaniała dekoracją obu świetlic. 

Październik w świetlicy

W październiku dominowała tematyka związana ze Złotą Polską jesienią i darami jakie ona przynosi. 

WRZESIEŃ W ŚWIETLICY

We wrześniu szczególną opieką objęci byli uczniowie klas pierwszych. Wychowawcy prowadzili wiele zabaw integrujących grupę, zapoznawali wychowanków z regulaminem i kodeksem wychowanka świetlicy.

            Pogoda sprzyjała zabawom na świeżym powietrzu, często...

NA GÓRĘ