Prace literackie

POEZJA

Poezja jest formą literacką, która szczególnie daje możliwość autorowi pokazania swoich uczuć. Nasi uczniowie próbują tej trudnej sztuki pod okiem swoich nauczycieli. poniższe utwory uczniowskie przekazała Pani Anna Niedźwiedzka.

NA GÓRĘ