Materiały szkoleniowo-dydaktyczne do szkolenia dla nauczycieli z zakresu kompetencji cyfrowych w kontekście prowadzenia zajęć z zakresu robotyki i programowania w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli wojewód

NA GÓRĘ