SPOTKANIA RADY RODZICÓW Z DYREKCJĄ

Spotkania Rady Rodziców
z p. dyrektor
odbywać się będą w dniach:
 
25.10.2022r.
29.11.2022r.
13.12.2022r.
17.01.2023r.
28.02.2023r.
28.03.2023r.
25.04.2023r.
30.05.2023r.
NA GÓRĘ