Europejski tydzień redukcji odpadów

 

Nasze działania uświadamiające na temat zrównoważonego gospodarowania zasobami i odpadami:
 
Wykonanie plakatów dot. segregacji i zmniejszenia ilości odpadów  oraz wystawka  tychże prac na korytarzu szkolnym celem uświadomienia społeczności uczniowskiej o potrzebie ograniczenia odpadów.
 
Akcja informacyjna dotycząca ekologicznych zakupów, głównie używania toreb wielokrotnego użytku
- prezentacja toreb wielokrotnego użytku na szkolnym korytarzu i w niektórych klasach; przekaz słowny nt.: jak nie szkodzić środowisku i nie generować dodatkowych odpadów.
 
Akcja informacyjna  -,,Bądź ekologiczny”: przygotowanie i rozdawanie przez uczniów ulotek   informacyjnych w szkole  nt.  recyklingu, oszczędzania prądu, wody, ekologicznych zakupów ( np. z eko- etykietami, w oszczędnych opakowaniach, używając toreb wielokrotnego użytku).
 
 
 
NA GÓRĘ