Projekt „Dobry Zawód – Fajne Życie”

                                            

Projekt Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego  w województwie podlaskim realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III – Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3. – Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1. – Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

W Szkole Podstawowej nr 2 w Grajewie od września do grudnia 2018 r. realizowany był projekt z doradztwa edukacyjno-zawodowego, w którym brali udział uczniowie III klas gimnazjum. Głównym celem projektu jest popularyzacja kształcenia zawodowego wśród młodzieży klas gimnazjalnych. Zadaniem projektu jest ukazanie walorów i możliwości, ale głównie korzyści, jakie mogą osiągnąć młodzi ludzie, wybierając dalszą edukację prowadzącą do uzyskania uprawnień do pracy w określonym zawodzie i na konkretnym stanowisku.                                                            

Realizacja projektu odbywała się w formie:    

     - spotkań grupowych w klasach gimnazjalnych: III „A”, „B” i „C”                                                                                                                       -       - spotkań indywidualnych - 45 uczniów.

W trakcie realizacji projektu zastosowano popytową  metodologię doradczą  z wykorzystaniem innowacyjnych metod przekazywania informacji o zawodach. Istotą realizowanego procesu jest nie tylko rozpoznanie aspiracji, predyspozycji zawodowych  ucznia, ale również włączenie podejścia popytowego zorientowanego na konkretne stanowiska pracy i zadania zawodowe w poszczególnych zawodach. Na zakończenie projektu uczniowie otrzymali drobne gadżety, które były rozdane                      w formie loterii. Klasa III „A” gimnazjum otrzymała je na klasowej wigilii podczas której losy rozdawał zaprzyjaźniony „mały Mikołaj”. Była to miła niespodzianka dla gimnazjalistów.

Dla tegorocznych absolwentów naszej szkoły życzymy dobrych wyborów w planowaniu dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej i odniesienia życiowego sukcesu

 

Doradcy zawodowi:

Elżbieta Wencek i Artur Kłos  

 

NA GÓRĘ